Laatu

Coronaria Diagnostiikan laatu syntyy kokemuksesta, asiantuntijoista, laaduntarkkailusta ja jatkuvasta kehittämisestä. ​​Laboratorio osallistuu toimialaansa soveltuvaan valtakunnalliseen laaduntarkkailuun, esimerkiksi Labquality Oy:n järjestämiin patologian alan laaduntarkkailukierroksiin.​

Coronaria Diagnostiikka Oy parantaa aktiivisesti palvelun laatua, ottamalla huomioon asiakkaiden toiveita ja kehittämisehdotuksia. Yksi kanava palautteen antamiseen on säännöllisesti järjestettävä asiakastyytyväisyyskysely. Nopeimmin kehittämisehdotuksen ja palautteen voi antaa ottamalla yhteyttä suoraan laboratorioomme.


Näin saavutamme tavoitteemme

  • Riittävät henkilöstöresurssit
  • Tekniset toimintaedellytykset
  • Koulutusmyönteinen ilmapiiri
  • Jatkuva laadun tarkkailu sisäisesti yhtiön omana toimintana
  • Jatkuva laadun tarkkailu yhteistyössä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa
  • Nopea reagointi muutoksiin ja mahdollisiin virheisiin

Coronaria Diagnostiikka Oy:n patologian laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T327, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO 15189.​

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä FINAS-akkreditointipalveluiden nettisivuilta.

Akkreditoitu pätevyysalue >

Futuristinen kuva naishoitajasta koskettamassa ilmassa leijuvan kosketusnäytön ikonia.

Laaduntarkkailu

Laboratorio osallistuu toimialaansa soveltuvaan valtakunnalliseen laaduntarkkailuun, esimerkiksi Labquality Oy:n järjestämiin patologian alan laaduntarkkailukierroksiin.


Aikuinen nainen ja tämän iäkkäämpi äiti halaavat.

Laatupolitiikkamme

Coronaria Diagnostiikan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden laadukas palvelu. Laadukas palvelu sisältää oikeaan diagnoosiin päätyvän ja oikea-aikaisen lausunnon, jossa on potilaan hoidon kannalta riittävä sisältö, ja jonka laatu/hintasuhde on hyvä.

Päämäärän saavuttamiseksi Coronaria Diagnostiikka Oy hankkii riittävät henkilöstöresurssit ja tekniset toimintaedellytykset sekä kannustaa henkilökuntaa koulutukseen. Laatua tarkkaillaan sekä sisäisesti yhtiön omana toimintana että yhteistyössä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Esiin tulleet virheet ja ongelmat korjataan mahdollisimman nopeasti.