Coronaria diagnostiikan välineistöä lähikuvassa.

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Tältä sivulta löydät yleisohjeet sekä yksityiskohtaisemmat näytteenotto-ohjeet kudos- ja solunäytteille. Yleisohjeet avautuvat sivustolle klikkaamalla otsikkoa, yksityiskohtaisemmat ohjeet saat ladattua PDF-tiedostona ja näin ne on helpompi esimerkiksi tulostaa. Huomioithan, että päivitetyt ajantasaiset ohjeet löytyvät aina täältä verkkosivuiltamme.


Näytteenotto-ohjeet ammattilaisten käyttöön

LÄHETE  

Jokaisella näytteellä on oltava joko paperinen tai sähköinen lähete. Paperinen lähete liitetään näytteen mukaan ja sähköisen lähetteen tulee olla valmiina näytettä lähetettäessä. Paperilähetteenä käytetään Kudosnäytteen tutkimus -lähetettä, jonka voi täyttää ja tulostaa sivuiltamme. Lähetteeseen merkitään lähettäjän tiedot, potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä, näytepurkkien määrä, mikä näyte on kyseessä sekä kliiniset esitiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä, sillä osa lähetetiedoista siirretään tietojärjestelmään. 

Lähetteestä tulee ilmetä, miksi ja mistä näyte on otettu, mitä kudosta se on ja kysymyksenasettelu, eli mitä näytteellä erityisesti halutaan selvittää. Näin ollen selostetaan keskeiset anamneesi-, status- ja laboratoriolöydökset, muut näytteen tulkintaan vaikuttavat seikat sekä mahdollinen työdiagnoosi ja erotusdiagnoosit. Mikäli näytteitä otetaan useampia, ne numeroidaan ja lähetteessä eritellään selkeästi numerointia vastaten kunkin näytteen ottopaikka ja muut tiedot. 

NÄYTE  

Ota näytteeksi mahdollisimman kookas ja ehjä kudospala. Näytettä otettaessa on vältettävä tarpeetonta puristelua ja polttoinstrumenttien käyttöä, sillä ne häiritsevät mikroskooppista tulkintaa. Ennen fiksaatiota merkitään tarvittaessa neuloin tai ompelein resektiopinnat, suunnat tai muut tunnistusta vaativat kohdat. Näytepurkki varustetaan nimilapulla, jossa on potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä ja lähettäjä. Mikäli näytteitä otetaan useampia, purkit lisäksi numeroidaan lähetetietoja vastaaviksi. 

FIKSAATIO  

Kudosnäytteen fiksatiivi on 10 % formaliini (4 % formaldehydi). Näytepurkin kokoa valitessasi huomioi, että fiksatiivin tilavuus tulee olla suurempi kuin näytteen tilavuus, mielellään yli 10-kertainen. Formaliinipurkkeja saa tilaamalla laboratoriosta. Formaliiniin laitetut näytteet säilytetään huoneenlämmössä. 

TULKINTA  

Näytteet tulkitsee patologian erikoislääkäri käyttäen apuna makroskooppista ja mikroskooppista arviointia sekä harkintansa mukaan lisäksi immunohistokemiallisia tai muita erikoisvärjäyksiä. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Vastauksena annetaan tekstimuotoinen lausunto ja patologis-anatominen diagnoosi (PAD). 

HUOMAUTUKSIA  

Erityistapauksissa tutkimuksen voi pyytää kiireellisenä. 

Versio: 1.0, hyv. 16.4.2018

LÄHETE  

Jokaisella näytteellä on oltava joko paperinen tai sähköinen lähete. Paperinen lähete liitetään näytteen mukaan ja sähköisen lähetteen tulee olla valmiina näytettä lähetettäessä. Paperilähetteenä käytetään Solututkimus-lähetettä, jonka voi täyttää ja tulostaa verkkosivuiltamme. Lähetteeseen merkitään lähettäjän tiedot, potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä, mikä näyte on kyseessä sekä kliiniset esitiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä, sillä osa lähetetiedoista siirretään tietojärjestelmään.  

Gynekologiseen irtosolututkimukseen on oma lähetteensä, jonka voi myös täyttää ja tulostaa sivuiltamme. Gynekologinen irtosolunäyte vastataan Bethesda 2001 - järjestelmän mukaisesti. 

Lähetteestä tulee ilmetä, miksi näyte on otettu ja kysymyksenasettelu, eli mitä näytteellä erityisesti halutaan selvittää. Näin ollen selostetaan keskeiset anamneesi-, status- ja laboratoriolöydökset, muut näytteen tulkintaan vaikuttavat seikat sekä mahdollinen työdiagnoosi.  

NÄYTE  

Näytepurkki varustetaan nimilapulla, jossa on potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivä ja lähettäjä. Myös näytelasiin (papa-lasi) on kirjattava potilaan nimi ja henkilötunnus sekä lähettäjä.  

FIKSAATIO  

Näyte fiksoidaan välittömästi kyseisen erillisohjeen mukaisesti. Valittu fiksatiivi merkitään lähetteeseen. Fiksatiivipurkkeja saa tilaamalla laboratoriosta. Alkoholifiksoituja näytteitä säilytetään jääkaappilämpötilassa ennen lähettämistä laboratorioon.  

TULKINTA  

Näytteet tulkitsee patologian erikoislääkäri. Vastauksena annetaan gynekologisista irtosolunäytteistä sekä kilpirauhasen ohutneulanäytteistä Bethesda-luokitus, virtsanäytteistä Pariisin luokitus, ja muista sytologisista näytteistä papa-luokka 0-V. Tarvittaessa annetaan lisäksi erillinen lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. 

HUOMAUTUKSIA 

Erityistapauksissa voi pyytää kiireellistä tutkimusta. 

Versio: 1.2, hyv. 28.3.2022


Potilasohjeet näytteenottoon

Coronaria Diagnostiikalla on myös potilasohjeita näytteenottoon virtsan tai ysköksen irtosolututkimusta varten. Voit ladata ja tulostaa ohjeet alta:


Coronaria diagnostiikan lähetyspaketti, joka on keltamusta raitainen.

Näytteiden lähetysohjeet

  1. Sulje näytepurkki huolellisesti, erillisiä teippauksia ei tarvita.
  2. Huolehdi, että näytteellä on lähete (jokaisella yskös- ja virtsanäytteellä oma lähetteensä).
  3. Tarkista henkilötiedot sekä lähetteestä että näytepurkista.
  4. Tarkista, että lähetteestä ilmenee, mistä näyte on otettu.
  5. Pakkaa papa-näytteet erikseen huolella suljettuun muovipussiin, jos lähetät ne samassa lähetyksessä formaliinipurkkien kanssa. Jo pienikin määrä höyrystynyttä formaliinia pilaa näytteen.
  6. Jos joudut säilyttämään näytteitä ennen lähettämistä, säilytä alkoholifiksoidut näytteet jääkaapissa ja formaliinifiksoidut näytteet huoneenlämmössä.
  7. Postin mukana lähetettävien näytteiden ulkopakkauksena tulee käyttää mustakeltaraidallista laatikkoa.

V1.0 Hyv. 30.9.2020