Näytteenotto-ohjeistus hammasklinikoille

Hyvä suun alueen kudosnäyte on avain onnistuneeseen diagnoosiin. Tältä sivulta löydät hammaslääkäreille ja hammashoitajille suunnattuja patologian laboratorion ohjeita suun alueen kudosnäytteen ottamiseen. Sivu opastaa näytteenottovälineiden valitsemiseen, näytteen ottamiseen, lähetteen hyvään täyttämiseen ja näytteen tutkittavaksi lähettämiseen.

Ohjeistuksen tavoitteena on edesauttaa laadukkaiden näytetutkimusten tekemistä. Tämä ohjeistus ei kuitenkaan ole täydellinen eikä ohjeilla voi taata näytteenoton 100 % onnistumista. Näytteenottavan terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava huomioon myös sovellettava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus.

Näytteenottoa varten tarvitaan:

 • pieni formaliinipurkki
  • nimitarralla, jossa potilaan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivä
 • stanssi
  • stanssin koko tulisi olla 3mm otettaessa näytettä huulesta ja 4-6mm otettaessa näytettä posken limakalvolta tai kielestä.

Lisäksi tarvitaan:

 • skalpelli
 • kudossakset
 • pinsetit
 • puudutusvälineet
 • pieni määrä keittosuolaa verisen näytteen huuhteluun
 • pieni pala imupaperia ohuen näytteen suoristamiseen
 • ompeluvälineet riippuen otetun näytteen koosta ja ottokohdasta.
 • Jokaiselle koepalalle on oltava oma näytepurkki. Mikäli näytteitä on useampia, näytepurkit numeroidaan.
 • Kudosnäytteen fiksatiivi on 10 % formaliini (4 % formaldehydi).
 • Formaliinipurkkeja ja lähetystarvikkeita saa tilaamalla nettisivuiltamme kohdasta "Tarviketilaus", tai soittamalla laboratorioomme, p.050329558.

Valitse näytteenottotekniikka ja instrumentit siten, että näytteeseen tulee mahdollisimman vähän vaurioita. Näytteen kudosta ei saa polttaa, venyttää tai puristaa.

 • Käytä näytteen ottamiseen joko stanssia tai skalpellia.
 • Älä käytä poltto-, laser- tai sähköinstrumentteja näytteenotossa, jottei näyte vaurioidu.
 • Noudata erityistä varovaisuutta pinsettien kanssa, jottet purista näytettä kasaan. Pinsettien sijaan näytteestä voi ottaa kiinni myös keihästämällä sen puudutusneulan kärkeen, jolloin litistymisen vaaraa ei ole.

Valitse sopiva näytteenottokohta muutosten luonne, määrä ja alueen anatomia huomioiden.

 • Yleensä koepala otetaan keskeltä muutosta, kasvainepäilyissä pahimman/paksuimman näköisestä kohdasta.
 • Pienet muutokset voi poistaa näytteeksi kokonaan.
 • Kookkaista tai multifokaalisista muutoksista voi tarvittaessa ottaa useita koepaloja.

Ota riittävän kokoinen ja riittävän syvä näyte.

 • Koepalan koko huulesta vähintään 3 mm, posken limakalvosta/kielestä 4 – 6 mm.
 • Näytteen syvyys liikkuvan limakalvon alueelta ja kielestä vähintään 5 mm, kunnolla limakalvonalaiseen kudokseen asti ulottuen.

Stanssibiopsian otto:

 • Paina stanssi vähintään 5 mm syvyyteen tai luun tuntumaan.
 • Poista stanssi ja ota koepalasta varovasti kiinni pinseteillä.
 • Nosta koepalaa ja irrota se pohjastaan skalpellin tai saksien avulla.
 • Jos koepala on kovin verinen, huuhtele se keittosuolaliuoksella.
 • Pienen tai ohuen, herkästi käpristyvän koepalan voi asetella (imu)paperin päälle näytteen suoristamiseksi.
 • Siirrä koepala formaliinipurkkiin (imupaperille aseteltu näyte papereineen).
 • Käypähoidon videon kudosnäytteen ottamisesta suun alueelta löydät täältä: https://www.kaypahoito.fi/nix02779.
 • Näytteenottokohtaa voi dokumentoida huolellisesti piirroksilla ja valokuvilla.

Hampaisiin liittyvät periapikaaliset ja ienalueen muutokset irrotetaan hampaasta, eikä itse hammasta tarvitse lähettää patologian laboratorioon.

Diagnoosin varmistamiseksi voi olla tarpeen ottaa useampi näyte. Useita näytteitä otettaessa on jokaiselle näytteelle oltava oma näytepurkki, jossa on potilaan tunnistetiedot, näytteenottopäivä sekä purkin numero.

Merkitse lähetteeseen selkeästi näytepurkkien numerot ja niiden sisältämien näytteiden ottamiskohdat.

Mikäli epäilet näytteen pahanlaatuisuutta, merkitse näyte kiireelliseksi.

Jokaisella näytteellä on oltava joko paperinen tai sähköinen lähete. Paperinen lähete liitetään näytteen mukaan ja sähköisen lähetteen tulee olla valmiina näytettä lähetettäessä.

Paperilähetteenä käytetään Kudosnäytteen tutkimus -lähetettä, jonka voi täyttää ja tulostaa sivuiltamme: www.coronaria.fi/diagnostiikka/lahetelomakkeet.

Täytä lähetteen kaikki kohdat huolellisesti. Merkintöjen tulee olla selkeitä, sillä osa lähetetiedoista siirretään tietojärjestelmään.

Lähetteeseen merkitään:

 • näytteenottajan tiedot, myös puhelinnumero
 • potilaan nimi ja henkilötunnus
 • näytteenottopäivä
 • näytepurkkien määrä
 • mitä kudosta näyte on
 • muutoksen ulkonäkö
 • potilaan perussairaudet ja oleelliset lääkitykset
 • kaikki aikaisemmat maligniteetit ja aiemmat mahdolliset suun alueen koepalalöydökset
 • kysymyksenasettelu, eli mitä näytteellä erityisesti halutaan selvittää. Selostetaan keskeiset anamneesi-, status- ja laboratoriolöydökset, muut näytteen tulkintaan vaikuttavat seikat sekä mahdollinen työdiagnoosi ja erotusdiagnoosit.
 • Mikäli näytteitä otetaan useampia, ne numeroidaan ja lähetteessä eritellään selkeästi numerointia vastaten kunkin näytteen ottopaikka ja muut tiedot.

 • Sulje näytepurkki huolellisesti, erillisiä teippauksia ei tarvita.
 • Huolehdi, että näytteen mukana on asianmukaisesti täytetty lähete.
 • Tarkista potilaan henkilötiedot sekä lähetteestä että näytepurkista.
 • Pakkaa näytepurkit tiiviiseen muovipussiin ennen lähetyslaatikkoon laittamista.
 • Postin mukana lähetettävien näytteiden ulkopakkauksena tulee käyttää mustakeltaraidallista laatikkoa. Samassa laatikossa voit lähettää useamman näytteen. Sulje paketti pienellä palalla teippiä.
 • Toimita näytelähetys postin toimipisteeseen tai käytä postin noutopalvelua.
  • Näytepurkkia voi säilyttää huoneenlämmössä, mutta näyte ei saa jäätyä!

 • Näytteet tulkitsee patologian erikoislääkäri käyttäen apuna makroskooppista ja mikroskooppista arviointia sekä harkintansa mukaan lisäksi immunohistokemiallisia tai muita erikoisvärjäyksiä.
 • Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte.
 • Vastauksena annetaan tekstimuotoinen lausunto ja patologis-anatominen diagnoosi (PAD).
 • Tutkimustulos toimitetaan kirjeitse näytteen lähettäneeseen yksikköön.

Kuva Coronaria diagnostiikan näytteenohho-ohjeistuksesta hammasklinikoille

Tilaa painettu näytteenotto-ohjeistus lääkäriasemallesi

Meiltä voit tilata hoitohuoneeseesi kätevän painetun ohjeistuksen helpottamaan työtäsi näytteenottotilanteissa. Se auttaa näytteenottoon valmistautumisessa, näytteen ottamisessa ja näytteen eteenpäin lähettämisessä. Tilaa näytteenotto-ohjeistus alla olevalla lomakkeella.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Hyv. 16.11.2022, V2.0, © Coronaria 2022