Punapaitainen mummo ja nuori naishoitaja katsovat toisiaan ja hymyilevät.

Posion sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus

Posion Kunta valitsi Coronarian tuottamaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Coronaria aloitti palvelutuotannon Posiolla 1.6.2016.


Jos emme olisi ulkoistaneet sote- palveluitamme Coronarialle, vuoden 2019 alussa sote-kustannuksemme olisivat 5–6 miljoonaa enemmän. Olen todella tyytyväinen valintaamme.

Kunnan hallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi

Tausta

Posion talous oli ollut alijäämäinen jo useamman vuoden ajan, eivätkä talouden tasapainottamiseen tähtäävät sisäiset toimenpiteet onnistuneet toivotulla tavalla. Kunnassa tiedostettiin tarve mittaville uudistuksille sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokonaisulkoistus aloitettiin julkisella kilpailutuksella keväällä 2015. Coronaria voitti kilpailutuksen ja aloitti palvelutuotannon Posiolla 1.6.2016.

Haaste 

Posion kunnan väestörakenne on ikääntyvä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset nousivat vuosittain 4% ja erityisesti kalliit erikoissairaanhoidon kulut koettiin hallitsemattomiksi. Mahdollisuus ennalta ehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen väheni kunnassa koko ajan.

Pientä kuntaa vaivasi myös lääkäripula. Kuntalaiset pelkäsivät lähipalvelujen lopettamista ja henkilöstö vastusti leikkauksia ja säästöjä. Useiden alijäämäisten tilinpäätösten vuoksi kriisikunnan kriteerit olivat täyttymässä. Toteutuessaan tämä olisi merkinnyt päätösvallan ja mahdollisesti myös palvelujen ja työpaikkojen karkaamista Posion ulkopuolelle.

Yhteinen tavoite

”Molemmilla osapuolilla on tässä yhteinen tavoite ja se on se, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä.” Posion kunnanjohtaja Heli Knutars

Toimeksianto

Posion päättäjät halusivat tasapainottaa kunnan talouden ilman, että sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja palvelutaso kärsivät. Tavoitteeseen pääsemiseksi Coronaria ja Posion kunta aloittivat aktiivisen ja avoimen, lähes vuoden kestäneen vuoropuhelun, jossa kunnan odotukset ja Coronarian palvelukonsepti hiottiin yhteiseksi tahtotilaksi ja kirjattiin palvelutuotantoa ohjaavaan palvelusopimukseen.

Keskeinen osa toimeksiantoa oli henkilöstön ja kuntalaisten mukaan ottaminen muutokseen. Päätöksistä tiedotettiin avoimesti koko valmistelun ajan. Henkilöstön näkemyksiä kuunneltiin ja huomioitiin kokonaisulkoistuksen valmistelussa. Henkilöstö siirtyi Coronarian työntekijöiksi 1.6.2016.

Ratkaisu

Coronaria tarjosi Posion kokonaisulkoistukseen vaikuttavaa ja kustannustehokasta palveluratkaisua, jossa potilas hoidetaan mahdollisimman nopeasti, lähellä ja laadukkaasti. Nopean lääkäriajan takaamiseksi hyödynnetään mm. digitaalista etävastaanottoa – Posiolle matkustamisen sijaan lääkäreiden työpanos keskitetään täysipainoisesti potilastyöhön.

Saumattoman palveluketjun takaamiseksi
sosiaali- ja terveyspalvelujen raja-aitoja on madallettu ja esimiestasoja vähennetty. Eri palvelualueet tekevät nyt yhteistyötä ja henkilöresurssia voidaan kohdentaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Prosesseja ja hoito- vastuita on selkeytetty, mikä osaltaan nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon saamista. Hoitohenkilökunnan osaamista hyödynnetään täysimittaisesti.

Ennaltaehkäisevä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa Coronarian palvelumallia Posiolla: koululla työskentelevät pitkästä aikaa toimintaterapeutti ja koulupsykologi.

Tulokset 

Päättäjien mukaan kokonaisulkoistus sujui Posiolla sulavasti ja joustavasti kunnan erityistarpeet huomioiden. Henkilöstö on kokenut uudet toiminta- mallit mielekkäänä ja asiakastyytyväisyys on ollut korkealla tasolla erityisesti nopeasta lääkäriin pääsystä johtuen. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset on saatu hallintaan.

Vuoropuhelu ja palvelujen kehittäminen jatkuvat. Posion tilinpäätöksen arvioidaan olevan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan selvästi voitollinen jo vuonna 2017.

”Tällaista uutta ja kehittämistä tänne on toivottukin. Coronaria on ajatellut ihan eri tavalla ja uskaltanut tehdä erilaisia ratkaisuja, mitä täällä olisi tullut mieleen. Heidän kauttaan tänne on tullut paljon erinomaisia ideoita ja kehittämisalueita.” sairaanhoitaja Saija Harjanti.


Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä

Oheisella lomakkeella voit tiedustella palveluistamme tai antaa palautetta. Muistathan jättää myös yhteystietosi, jotta voimme vastata viestiisi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.