Naispsykiatri ja lapsiasiakas tutkivat yhdessä lapsen tekemään piirrosta.

Psykososiaaliset palvelut

Koulupsykologi tukee koko yhteisöä

Koulupsykologipalvelut

Tarjoamme kunnille kattavat koulupsykologipalvelut esiopetuksesta aina toisen asteen oppilaitoksiin. Ostopalvelu voi täydentää kunnan omia palveluita tai kattaa kaiken koulupsykologityön. Räätälöimme palvelut aina tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tavoitteena on hyvinvoiva ja oppimista edistävä kouluyhteisö.

Usein työskentely on yksilöllistä ja oppilaskohtaista. Opiskelijahuoltolaki kuitenkin korostaa ennaltaehkäisyä, mikä suuntaa myös koulupsykologin työn yhä enemmän koko kouluyhteisöön. Osa palvelusta on mahdollista toteuttaa videovälitteisesti Skypessä.

Yksilötyöskentelyyn kuuluvat oppilaan käynnit psykologin luona, oppimisvaikeustutkimukset sekä perheen tapaamiset. Koko kouluyhteisöä koskeva palvelu voi olla esimerkiksi työnohjaus- tai konsultointitukea opettajille.

Palvelumallissamme

 • Valitset toteutuksen joko omassa kunnassa tai Tietotaidon toimipisteessä.
 • Kustannus määräytyy ostettujen työtuntien tai -päivien mukaan.
 • Saat lisäresursseja koulupsykologipalveluihin määräajaksi.
 • Käytät konsultaatiota yhteisöllisen opiskeluhuollon työvälineenä.
 • Palveluksessasi on Tietotaidon koko moniammatillinen taustatiimi.

Ostopalvelun hyötyjä:

 • ei työnantajavelvoitteita
 • kustannustehokkuus
 • tarve erikoissairaanhoidon palveluihin vähenee
 • toimitusvarmuus
 • näkökulman puolueettomuus

Monipuolisia perheneuvolapalveluita

Perheneuvolapsykologi

Perheneuvolapalvelumme on suunniteltu täydentämään julkisia palveluita. Työskentelyn painopisteitä ovat lasten ja nuorten omat kokemukset sekä perheiden tarvitsema arjen tuki.

Toimimme aina tiiviissä yhteistyössä perheen ja sen verkostojen kanssa. Tärkeitä kumppaneitamme ovat myös kunnan oppilashuollon, lapsiperhetyön, lastensuojelun ja päivähoidon ammattilaiset, terveydenhoitajat sekä opettajat.

Autamme eri alojen ammattilaisia selviytymään haastavista työtilanteista. Asiantuntijamme tuovat perheneuvolatyöhön kukin oman erityisosaamisensa. Toimimme paikallisesti eri puolilla Suomea, ja osa palvelusta on mahdollista toteuttaa videovälitteisesti Skypessä.

Palvelumallissamme

 • Työ kohdentuu oikein.
 • Kustannukset ovat ennakoitavissa.
 • Kausivaihtelut on mahdollista ottaa huomioon.
 • Kunnalla ei ole työnantajavelvoitteita.
 • Pitkäjänteinen yhteistyö mahdollistaa toiminnan aidon kehittämisen.

Lastensuojelun osaava kumppani

Lastensuojelun ja sijaishuollon tuki

Coronarian psykologi- ja psykoterapeuttipalvelut tarjoavat vankkaa osaamistaan lastensuojelun ja sijaishuollon tueksi. Erikoisalueitamme ovat esimerkiksi kiintymyssuhteisiin painottunut terapiatyö, vuorovaikutushoidot, neuropsykologia, traumatyö ja terapeuttisen vanhemmuuden tukeminen.

Työmuotoihimme kuuluvat muun muassa:

 • tukitoimien suunnittelu yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa, kun valmistellaan lapsen sijoitusta tai kotiutusta
 • systeemisen lastensuojelun konsultoivan perheterapeutin palvelut
 • lapsen kuuleminen ja psyykkisen tilanteen arviointi
 • lastensuojelun verkostodialogit
 • perhesijoituksen tuki kiintymyssuhteen näkökulmasta
 • sijaisvanhempien työnohjaus yksilöllisesti tai ryhmässä
 • ryhmäohjaus sijaisvanhemmille ja perhekotien ohjaajille
 • ryhmäohjaus sijaissisaruksille
 • vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP
 • sijoitettujen lasten kehityksen arviointi ja tukimuotojen suunnittelu
 • neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutukset sijoitetuille lapsille
 • biologisen vanhemman psykoterapeuttinen tuki ja hoito
 • koulutukset kaikille sijaishuollon toimijoille
 • työnohjaus ja konsultaatio lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoille

Coronaria, ei kuvaa

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelumme valtakunnallinen puhelinnumero
p. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi