Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Lääkärin ohjeet – näin ohjaat TEAK-kuntoutukseen

Tässä avuksesi ohjeet 16–29-vuotiaiden nuorten sekä 30-64-vuotiaiden aikuisten ohjaamiseen työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK).

TEAK-kuntoutukseen voit ohjata

1. Nuori (16-29-vuotias)

 • jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja tulevaisuuden suunta on hukassa.
 • jonka toimintakyvyn on riitettävä siihen, että hän voi osallistua suunnitellusti kuntoutukseen palveluntuottajan tiloissa sekä työharjoittelupaikoilla.

Nuorella ei tarvitse

 • olla todettua sairautta tai hänen sairausperusteensa ei tarvitse täyttää ammatillisen kuntoutukset edellytyksiä.
 • hankkia lääketieteellisiä selvityksiä todentaakseen kuntoutuksen tarvetta.

2. Työikäisen tai ikääntyneen työikäisen (30-64-vuotias)

 • jonka, sairaus tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen TAI
 • joka tarvitsee tukea työ- ja toimintakykynsä arviointiin ja selvittämiseen sekä työllistymisensä tukemiseksi.
 • 30-64-vuotiaat tarvitsevat lääkärin B-lausunnon hakeakseen kuntoutukseen.

Missä TEAK-kuntoutusta järjestetään?

Järjestämme palvelua ympäri Suomen. Paikkakuntakohtaisen listauksen voit tarkastaa palvelusivulta.

Miksi TEAK-kuntoutus?

Ammatillinen kuntoutus lähtee asiakkaan omista lähtökohdista ja näin antaa asiakkaalle tilaa kokeilla työelämää omien voimavarojensa rajoissa. TEAK-kuntoutus toteutetaan työkokeiluna, työhönvalmennuksena tai näiden yhdistelmänä. Valmennukset voivat sisältää ryhmä- ja yksilövalmennusta ja ne kestävät n. 60-120 päivää. TEAK-kuntoutuksen tavoitteena on työllistyminen ja lähtökohtaisesti kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan tulisi olla psyykkisesti ja fyysisesti koko tai osa-aikaiseen työhön sopiva. Lisäksi asiakkaalla tulisi olla motivaatiota sitoutua tavoitteelliseen kuntoutukseen. 

Kela tukee asiakasta taloudellisesti kuntoutuksen aikana. Asiakas saa kuntoutusrahan kuudelta päivältä viikossa. Kuntoutusraha määräytyy edeltävien tulojen mukaan, mutta kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 33,51€/arkipäivä (ma-la). Lisäksi

Hakeminen

Työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta. Hakuprosessi on erilainen eri kohderyhmissä:

16-29 -vuotiaat

 1. Nuori ottaa itse tai yhdessä yhteistyötahon kanssa yhteyttä Kelaan TAI
 2. Kela tunnistaa nuoren tuen tarpeen.
 3. Nuori voi hakea puhelimitse
  p. 020692205
 4. Nuori voi laittaa myös hakemuksen (KU101) postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 5. Nuoren ei tarvitse toimittaa erillistä hakemusta tai lääkärinlausuntoa.

30-64 -vuotiaat

 1. Täytetään hakemuslomake (KU101)
 2. Liitetään hakemukseen lääkärin B-lausunto sekä tiedot koulutus- ja työhistoriasta.
 3. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit lukea Kelan ohjeita B-lausunnon kirjoittamiseen täältä.

Ota yhteyttä