Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
nuori mies puuverstaalla

Taito-kuntoutus

Tukea työllistymiseen ja urasuunnitelmiin

Taito-kuntoutus on suunnattu 18-64-vuotiaalle asiakkaalle, joka tarvitsee kokonaisvaltaista tukea oman ammatillisen polun rakentamiseen sekä apua työelämään pääsemiseksi. Kelan palveluna kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

Mitä Taito-kuntoutus on?

Kuntoutus on ammatillista kuntoutusta asiakkaalle, joka tarvitsee tukea työelämään pääsemisessä, työelämässä jatkamisessa, opinnoissa tai muuten ammatillisissa suunnitelmissa.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas saa

  • tukea työllistymiseen, työelämässä jatkamiseen tai opiskelemaan pääsemisessä tai jatkamisessa
  • neuvontaa, ohjausta, ja keinoja saavuttaakseen itselleen merkityksellisiä tavoitteita
  • monipuolisesti tietoa työ- ja opiskelukykyyn liittyvistä asioista, sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksista, että kuntoutusmahdollisuuksista
  • tukea ja kannustusta ennen työharjoittelua ja sen aikana
  • harjoitusta kyetäkseen mahdollisimman itsenäisesti toimimaan työelämässä ja arjessa
  • oppia siitä, miten voi itse vaikuttaa omaan toiminta- ja työkykyynsä sekä hyvinvointiinsa

Kenelle TAITO-kuntoutus on suunnattu?

Taito-kuntoutus on suunnattu 18-64-vuotiaalle asiakkaalle, jolla on sairaus tai vamma, josta johtuen työllistyminen on haastavaa ja alanvaihto voi olla edessä. Lisäksi asiakas on mahdollisesti työtön työnhakija, syrjäytymisvaarassa tai koulutus tai ammattiala on vielä epäselvä.

Kuntoutukseen osallistuva on mahdollisesti keskeyttänyt opinnot tai ammatillinen suunta on muuten hukassa. Työttömyys tai sairasloma ovat voineet olla urasuunnitelmien esteenä. Tärkeää on, että asiakkaalla itsellään on motivaatio kuntouttaa itsensä työelämään.

Mistä Taito-kuntoutus kostuu?

Taito-kuntoutus koostuu yksilöllisistä tapaamisista, vertaistuellisista ryhmäkeskusteluista sekä työharjoittelujaksosta. Jokainen asiakas saa omaohjaajan kuntoutuksessa. Taito-kuntoutus kestää keskimäärin 15 kk sisältäen:

  • 6-16 yksilöllistä tapaamista omaohjaajan ja muiden ammattilaisten kanssa.
  • 17-20 vrk ryhmissä toteutettavaa kuntoutusta.
  • 50-70 vrk työharjoittelua.

Taito-kuntoutus alkaa 8 viikon kuluessa kuntoutuspäätöksen saapumisesta. Kela ilmoittaa päätöksestä asiakkaalle sekä Coronarialle.

Työharjoittelu

Työharjoittelupaikka etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Ryhmäpäivien aikana etsitään yhdessä aktiivisesti työharjoittelupaikkoja kunkin kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Missä ja milloin Taito-kuntoutusta järjestetään?

Kuntoutus toteutetaan pääasiallisesti Coronarian toimipisteessä ilman majoitusta. Kuntoutusta järjestetään suomenkielisenä Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kajaanissa. Lisäksi kuntoutusta järjestetään ruotsinkielisenä Helsingissä, Turussa ja Vaasassa. Coronarian Taito-kuntoutuksen ryhmät starttaavat joustavasti heti kun ryhmä on täyttynyt. Yhteen ryhmään mahtuu 10 kuntoutujaa.

Miten Taito-kuntoutukseen haetaan?

1. Hakeakseen kuntoutukseen hakija tarvitsee lääkärin B-lausunnon, jossa ammatillisen kuntoutuksen tarve on todettu. Lausunnon voi hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä.

2. Kuntoutukseen haetaan Kelan ammatillisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU 101, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Coronaria" ja valitse lomakkeen vaihtoehdoista "Taito-kuntoutus".

3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen:
Kela, PL 10, 00056 KELA.
Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

4. Kela tekee päätöksen kuntoutukseen pääsystä ja on asiakkaaseen sekä Coronariaan yhteydessä päätöksen tiimoilta.

Jos tarvitset tukea hakemuslomakkeen täyttämisessä,
voit soittaa myös Kelan kuntoutuksen numeroon 020 692 205.

TAITO-kuntoutuksen asiantuntijat

Kuntoutuksen monipuolisesta sisällöstä vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri ja 4 eri ammattihenkilöä kuten psykologi, sosionomi, työelämän asiantuntija, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja.


Ota yhteyttä ja kerron lisää


Verven Taito-kuntoutuspalvelut ovat siirtynyt Coronarialle

Verve* on nyt osa Coronariaa.
*= Ammatillinen kuntoutus, fysio- toiminta- ja puheterapia sekä työelämäpalvelut.


Taito-kuntoutusta järjestetään seuraavilla paikkakunnilla (klikkaa paikkakuntaa saadaksesi lisätietoja).

Coronaria Verve Helsinki

Kumpulantie 7, 4. krs. (Itä-Pasila)
PL 17
00521 Helsinki
Puh. 040 583 8675 
kuntoutus@coronaria.fi

Coronaria Verve Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 8,
13100 Hämeenlinna

Palvelupäällikkö Minna Räisänen-Ojapalo
minna.raisanen-ojapalo@coronaria.fi
p. 050 420 4240

Coronaria Verve Kouvola

Hallituskatu 7 B, 3. krs
45100 Kouvola

Kuntoutussihteeri Mervi Lötjönen
mervi.lotjonen@coronaria.fi
p. 040 779 1693

Coronaria Verve Lahti

Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Palvelupäällikkö Erja Myllö
p. 044 465 0561
erja.myllo@coronaria.fi

Coronaria Verve Lappeenranta

Kirkkokatu 9, 5. krs. 
53100 Lappeenranta

Kuntoutussihteeri Laura Saarinen
p. 044 501 5514
laura.saarinen@coronaria.fi

Coronaria Verve Mikkeli

Porrassalmenkatu 20 
(postitusosoite: Savilahdenkatu 8)
50100 Mikkeli

Kuntoutussihteeri Mervi Lötjönen
p. 040 779 1693
mervi.lotjonen@coronaria.fi

Coronaria Verve Oulu
Isokatu 63
90120 Oulu

Kuntoutussihteeri Petra Granroth, p. 040 545 1639
Kuntoutussihteeri Arja Holappa, p. 040 545 1047 

etunimi.sukunimi@coronaria.fi

Coronaria Verve Pori

Itsenäisyydenkatu 42, 4.krs 
28130 Pori

Kuntoutussihteeri
p. 044 700 8517 ja 
044 700 8515

Coronaria Verve Seinäjoki

Keskuskatu 13 A 
60100 Seinäjoki

Palvelupäällikkö Johanna Matilainen
p. 044 467 6140
johanna.matilainen@coronaria.fi

Coronaria Verve Tampere

Sarvijaakonkatu 5b, A-porras
33540 Tampere

Kuntoutussihteeri
p. 040 096 3470

Palvelupäällikkö Kari Hannonen
kari.hannonen@coronaria.fi

Coronaria Verve Vantaa

Asematie 11 A, 4. kerros
01300 Vantaa

Toimistosihteeri Satu Wilkman
p. 040 457 1642
etunimi.sukunimi@coronaria.fi