Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
tytto ja coronarian toimintaterapeutti jumppasalissa toimintaterapiassa

Toimintaterapia

Tukee, edistää ja ylläpitää

Toimintaterapia on terapiamuoto, jonka tavoitteena on tukea, edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia, jotta ne mahdollistaisivat hänen osallistumisensa arjen toimintoihin ja itselleen tärkeisiin asioihin. Näitä arjen toimintoja ovat esimerkiksi leikki, koulunkäynti/opiskelu, työ, itsestä huolehtiminen, vapaa-aika ja lepo.

Toimintaterapiassa vahvistetaan toiminnan osa-alueita, joita voivat olla esimerkiksi

  • hieno- ja karkeamotoriikka
  • hahmottaminen sekä silmän ja käden yhteistyö
  • sensomotoriikka ja aistisäätely
  • tarkkaavuus, oman toiminnanohjaus ja itsesäätely
  • leikkitaidot
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • itsenäistyminen
  • itsestä huolehtiminen: esim. ruoanlaitto, asioiminen, peseytyminen, liikkuminen

Toimintaterapiapalvelumme eri elämäntilanteisiin


poika ja coronarian terapeutti pelaavat lautapeliä toimintaterapiassa

Omassa elämässä merkityksellistä

Toimintaterapiassa asiakas ja hänen lähiyhteisönsä ovat aktiivisia toimijoita, joiden kanssa terapeutti etsii yhteistyössä toimivia ratkaisuja. Yhdessä löydettyjen ratkaisujen myötä osallistuminen mahdollistuu juuri niihin arjen toimintoihin, jotka asiakas kokee elämässään merkitykselliseksi.


coronarian toimintaterapeutit kavelevät ja hymyilevät ulkona

Kenelle hyötyä toimintaterapiasta

Toimintaterapiasta on hyötyä kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky tai osallistuminen arjen tärkeisiin, välttämättömiin ja itselle mielekkäisiin toimintoihin on heikentynyt. Toimintaterapian lähtökohtana on aina asiakkaan tukeminen aktiiviseksi toimijaksi omassa arjessaan. Terapia rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä voimavarojen, toiveiden, tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.

Näin toimintaterapia etenee tavoitteisiinsa

Tukea ja edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Koska toimintaterapian tavoitteena on tukea arjen toimivuutta, toteutuu toimintaterapia
asiakkaan arkiympäristöissä, kuten kotona ja kodin lähiympäristössä, koulussa, päiväkodissa tai palvelukodissa. Toimintaterapia voi toteutua myös toimipisteissämme, joissa on käytössä monipuoliset terapiavälineet.

Toiminta tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaan

Toimintaterapeutin työvälineistä tärkein on kuitenkin toiminta, joka yhdessä valitaan kuntoutuksen tavoitteiden ja asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Toiminnan terapeuttisella käytöllä voidaan
harjoitella asiakasta motivoivalla tavalla arjessa tarvittavia taitoja ja näin tukea ja edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen kartoittaminen

Toimintaterapiajakson alussa toimintaterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen esimerkiksi haastattelemalla asiakasta ja hänen lähihenkilöitään, havainnoimalla toimintaa tai hyödyntämällä toimintaterapeuttisia arviointimenetelmiä. Toimintaterapeutti voi käydä myös tutustumassa asiakkaalle tärkeisiin ympäristöihin, kuten päiväkotiin, kouluun, työpaikalle., jos se on tarpeellista.

Alkukartoituksen ja muutaman terapiakerran jälkeen sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet.

tytto ja coronarian toimintaterapeutti pelaavat lautapeliä toimintaterapiassa

Miten toimintaterapiaan pääsee

Toimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin Kela maksaa osan toimintaterapiakustannuksista. Toimintaterapiaan voi tulla myös Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Meille voi varata ajan asiantuntijalle myös ilman lähetettä. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.


Videot edellyttävät evästeiden sallimista.
Muuta evästeasetuksia

Siellä missä apu on tarpeen

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta. Siksi se toteutuu useimmiten asiakkaan arkiympäristöissä, kuten kotona ja kodin lähiympäristössä,