Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen

Usein kysytyt kysymykset

Miksi terapeutille täytyy ilmoittaa tutkimusjaksoista tai -käynneistä?

Tutkimusjaksolla työtä tekevät terapeutit ja lääkäri tarvitsevat kuntouttavalta terapeutilta ajankohtaisen palautteen toteutuneesta kuntoutusjaksosta. Kuntouttavan terapeutin näin antama tieto on todella tärkeää jatkosuunnitelmien kannalta. Jotta kuntouttava terapeutti ehtii tehdä ko. palautteen ajallaan, täytyy hänen tietää tutkimusjakson tai -käynnin ajankohta hyvissä ajoin.

Mitä verkostopalaverit tarkoittavat?

Verkostokäyntejä (palavereja) järjestetään kuntoutuksen aikana asiakkaan lähiympäristöjen kanssa. Verkostokäynnillä terapeutti antaa ja saa tietoa vaikuttavan terapian toteuttamiseen. Eri toimijat voivat sopia kaikille yhteisistä, terapiassa ja kuntoutujan ohjauksessa toteutettavista periaatteista, tavoitteista ja suunnitelmista kuntoutujan, hänen omaistensa tai läheistensä sekä lähiverkoston kanssa.

Miksi terapeutti antaa kotitehtäviä?

Omatoiminen harjoittelu terapian väliaikoina on keskeinen osa kuntoutumista.

Miksi terapeutti voi haluta aikuisen lapsen lähiympäristöstä mukaan tuokiolle?

Jotta kuntoutuminen saadaan nivottua arkeen, on kaikista paras tapa ohjata harjoitukset ”kädestä pitäen”.

Mitä ovat Kelan ”Omat tavoitteet”?

Omat tavoitteeni -lomake on tarkoitettu kuntoutumisen tavoitteiden laatimista, seuraamista ja toteutumisen arviointia varten. Kuntoutumisen tavoitteiden laatiminen on prosessi, jossa yksi vaihe on tavoitteiden laatiminen Omat tavoitteeni -lomakkeella. Tavoitteet kuntoutumiselle laaditaan kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijöiden yhteistyönä, jotta he voivat työskennellä samojen tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteiden laatiminen on kuntoutujalähtöistä, ja ne tehdään kuntoutujaa varten. Kuntoutujalla on mahdollista vaikuttaa siihen, ketkä osallistuvat tavoitteiden laatimiseen.

Miksi terapiatavoitteet laaditaan?

Tavoitteiden avulla saadaan kuntoutuksen päämäärä näkyväksi ja kaikki tietävät, miksi tiettyjä asioita harjoitellaan tietyllä tavalla. Kaikella toiminnalla terapiassa on siis tarkoitus.

Toteutuvatko kaikki maksusitoumuksessa myönnetyt terapiakäynnit?

Terapeutti sitoutuu lähtökohtaisesti toteuttamaan kaikki myönnetyt käynnit. Kuitenkin esimerkiksi lomat ja sairastumiset voivat aiheuttaa sen, ettei kaikkia käyntejä ehditä käyttää.

Miksi kuntoutushakemuksen jättämisessä tai tutkimusjaksolle/-käynnille menemisessä ei saa viivytellä?

Kelalla on kuntoutushakemusten käsittelyssä useiden viikkojen käsittelyaika, jonka aikana kuntoutus saatetaan joutua laittamaan tauolle, mikäli edellinen maksusitoumus päättyy tätä ennen. Kun kuntoutushakemus jätetään Kelalle hyvissä ajoin ennen käynnissä olevan maksusitoumuksen päättymistä, voidaan kuntoutusta useimmiten jatkaa keskeytyksettä. Tämä edellyttää myös sitä, että kuntoutussuunnitelma, joka vaaditaan osaksi kuntoutushakemusta, on laadittu ennen käynnissä olevan maksusitoumuksen päättymistä.  Tutkimusjaksolle tai tutkimuskäynnille meneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti on siis erittäin tärkeää. Joskus sitä on hyvä jopa jouduttaa, jotta kuntoutus ei keskeydy.