tyoryhma miehia ja naisia keskustelemassa toimistolla poydan aaressa

INPRO-hanke

INPRO eli Interprofessionalism in action -hanke on Erasmus+ -rahoitteinen kansainvälinen hanke, jossa Coronaria on mukana yhtenä hankkeen työelämänkumppanina. Hanke on kolmivuotinen (2021-2023) ja hankkeen toimijoina ovat korkeakoulut sekä työelämänkumppanit Suomesta, Hollannista, Itävallasta sekä Belgiasta.

INPRO hankkeen keskiössä on edistää moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvää osaamista sekä asiakaslähtöisen työskentelyn toimintamalleja niin käytännön työelämässä kuin ammattikorkeakouluissa. Keskeisenä osana hanketta on hyödyntää ICF-viitekehystä osana asiakaskeskeistä työotetta ja kehittää uusia välineitä käytäntöön.

Tarkempaa tietoa hankkeen sisällöstä, tavoitteista ja toimijoista löydät Coronarian ja JAMK:n yhteisiltä hankesivuilta tai hankkeen kansainvälisiltä sivuilta.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli aihe kiinnostaa

Meillä Coronarialla hankkeessa työskentelee:

Psykofyysinen fysioterapeutti, Laura Mutanen

Laura Mutanen

psykofyysinen fysioterapeutti
Projektipäällikkö INPRO-hanke, Coronaria
laura.mutanen@coronaria.fi
P. 040 707 7334