Virtsan sytologian uusi luokitus 1.3.2021

Tiedotteet

Coronaria Diagnostiikka siirtyy 1.3.2021 alkaen käyttämään virtsan sytologiassa Pariisin luokitusta. Kyseessä on kansainvälisten ja kansallisten suositusten mukainen tapa luokitella virtsan irtosolunäytteitä niin, että pääpaino on korkea-asteisen uroteelikarsinooman havaitsemisessa. Siihen sytologinen tutkimus soveltuu hyvin. Lieväasteisia uroteelineoplasioita ei voi luotettavasti todeta tai poissulkea virtsanäytteen perusteella.

Lausunnossa otetaan Pariisin luokituksen lisäksi kantaa myös näytteen edustavuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lyhyesti jatkosuosituksiin, ja tarvittaessa annetaan löydöksestä kirjallinen kuvaus. Siirtymävaiheen ajan lausunnossa annetaan myös vastaava papa-luokitus. Hyvänlaatuisiin/ tulehduksellisiin virtsalöydöksiin kuten hematuriaan, leukosytoosiin, mikrobeihin, kiteisiin tai munuaislieriöihin ei oteta kantaa.

Luokituksessa on seuraavat kategoriat:

Pariisin luokitus virtsan sytologiassa

Tiedustelut/kysymykset: patologia.asiakaspalvelu@coronaria.fi