Isä ja kaksi tyttöä kävelevät metsässä kesällä reput selässä.

Asiakaskokemuksia

Lue asiakkaidemme kokemuksia ratkaisuista joita olemme saaneet heille toteuttaa.

Metsä- ja järvimaisema Kuusamossa kuvattuna tunturin päältä kesällä.

Kuusamon erikoissairaanhoidon kokonaisulkoistus

Kuten monissa muissakin kunnissa, myös Kuusamossa koettiin, että erikoissairaanhoidon kulut on vaikea pitää hallinnassa. Toimintaa haluttiin tehostaa järkeistämällä hoitoketjua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Ennen kaikkea Kuusamon päättäjät halusivat kuitenkin tuoda palvelut lähelle kuntalaisia.

”On ehdottomasti järkevämpää että lääkäri ajaa tänne ja on pari päivää ja hoitaa 20 potilasta, kuin että ne 20 potilasta menee Ouluun.” Kuusamon kaupunginjohtaja, Jouko Manninen

Lue lisää

Punapaitainen mummo ja nuori naishoitaja katsovat toisiaan ja hymyilevät.

Posion sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset nousivat vuosittain 4% ja erityisesti kalliit erikoissairaanhoidon kulut koettiin hallitsemattomiksi. Mahdollisuus ennalta ehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen väheni kunnassa koko ajan.

"Jos emme olisi ulkoistaneet sote- palveluitamme Coronarialle, vuoden 2019 alussa sote-kustannuksemme olisivat 5–6 miljoonaa enemmän. Olen todella tyytyväinen valintaamme." Kunnan hallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi

Lue lisää

Coronarian silmäsairaalan naislääkäri, jolla suumaski ja päähine.

Elektiivisen poliklinikkatoiminnan prosessimuutoksen vaikutukset -tutkimus (2016)

LKS Silmäklinikalla jouduttiin turvautumaan yksityisen palveluntuottajan palveluun. Yksityiset lääkärit vastasivat klinikan lääkärityöstä noin vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia muutos aiheutti toimintaan, prosesseihin, kustannuksiin ja tehokkuuteen. Lisäksi selvitettiin voidaanko tätä kokemusta hyödyntää organisaation sisällä myös laajemmin.

Lue lisää