Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Nainen hymyilee ja keskustelee terapeutin kanssa

Psykologia

Ennaltaehkäisevää työtä asiakasta tukien

Psykologi työskentelee ihmisen käyttäytymisen, tunne-elämän, ajattelun ja oppimisen ilmiöiden parissa. Hän arvioi asiakkaan elämäntilannetta, tekee psykologisia tutkimuksia, osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun sekä antaa hoitosuosituksia. Psykologi on yliopistokoulutuksen saanut ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija.⠀

Psykologi tekee ennaltaehkäisevää työtä tukien asiakasta elämän kriiseissä ja henkiseen hyvinvointiin liittyvissä huolissa sekä auttaa diagnosoitujen psyykkisten vaikeuksien hoidossa. Hän tekee moniammatillista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun, kanssa.


Psykologipalvelumme eri elämäntilanteisiin

Mitä ovat psykologiset arviot ja tutkimukset

Milloin psykologinen arvio

Psykologisia tutkimuksia ja arviointeja tehdään, kun halutaan kartoittaa esimerkiksi

  • lapsen tai nuoren kehitystasoa, oppimisedellytyksiä tai mahdollisten kouluvaikeuksien syitä
  • lapsen tai nuoren tunne-elämää ja vuorovaikutussuhteita
  • aikuisen mielialaa, elämäntilannetta, työkykyä tai persoonallisuutta
  • mahdollisia psyykkisiä oireita ja hoidon tarvetta

Perusteellinen psykologinen tutkimus

Psykologi suunnittelee tutkimuskokonaisuuden arviointipyynnön perusteella ja asiakkaalle soveltuen. Psykologinen arvio aloitetaan taustatietojen kartoituksella ja haastattelulla, jonka jälkeen tehdään tarpeen mukaan erilaisia psykologisia testejä. Perusteellinen psykologinen tutkimus edellyttää usein useampia käyntikertoja psykologin vastaanotolla.

Miten edetään

Tutkimusten pohjalta psykologi antaa suullisen palautteen ja kirjoittaa lausunnon jatkosuosituksineen.

Lähikuva psykologin käsistä, kun hän kirjaa asioita paperille.

Monipuoliset etäpsykologipalvelut

Tarjoamme psykologin palveluita myös etävastaanottotoimintana. Etävastaanotto tapahtuu tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä asiakkaan kotona tai esimerkiksi terveysaseman tiloissa. Etäpsykologipalvelumme kattaa psykologin keskustelutukijaksot, omahoito-ohjelmia verkossa psykologin tukemana sekä psykologisia arvioita.

Asiakas ja naispsykologi juttelevat.

Työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille

Laaja asiantuntijaverkostomme tarjoaa monipuolisesti työnohjausta sekä konsultaatiopalveluita terveyden- ja sosiaalihuollon sekä oppilashuollon henkilöstölle joko lähipalveluna tai etäohjauksena. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

Nuori nainen ja naispsykologi yksilöpsykoterapiassa.

Miten psykologin vastaanotolle pääsee

Psykologin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Teemme myös yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien ja heidän asiakkaidensa kanssa; tarvittaessa voit pyytää lähetettä omalta hoitavalta taholtasi. Jos mietit mahdollista psykologipalveluiden tarvetta itsellesi tai perheenjäsenellesi, voi varata ajan arviointikäynnille, jossa psykologimme kertoo tarkemmin hoitomahdollisuuksista ja antaa suosituksia jatkoon.