Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Nuori kehitysvammainen nainen hymyilee.

Kehitysvam­maisten psykologiset palvelut

Tarjoamme monenlaisia psykologisia palveluja kaikenikäisille henkilöille, joilla on todettu kehitysvamma. Kehitysvammaan liittyy joskus psyykkisiä oireita tai käyttäytymispiirteitä, joissa henkilö itse tai hänen lähipiirinsä tarvitsee arjessaan tukea.

Kehitysvamma ei myöskään sulje pois tavallisesti esiintyviä mielenterveyden häiriöitä. Oireet saattavat kuitenkin ilmetä epätyypillisenä, esimerkiksi masennus-aggressiivisuutena.

Psyykkisten oireiden taustalla voivat vaikuttaa mm. kehitysvammaisuuteen liittyvät neurologiset syyt, toimintakyvyn rajoitteet, henkilön ja hänen ympäristönsä väliseen vuorovaikutukseen liittyvät syyt tai henkilön elämäntilanne.

Taustalla olevan ongelman tunnistaminen vaatii usein erityisasiantuntemusta ja moniammatillista osaamista.

Yhdessä parempiin tuloksiin

Jotta löydetään kussakin tilanteessa parhaiten soveltuva tapa tukea kehitysvammaisen henkilön toimintakykyä, on tärkeää tulkita arjessa ilmenevä käyttäytyminen oikein.

Lähiympäristö voi olla esimerkiksi huolissaan toisaalta lapsen, nuoren tai aikuisen haastavasta käyttäytymisestä (voimakas uhmakkuus, itsensä vahingoittaminen, aggressiivisuus) tai liiallisesta vetäytymisestä tai alakuloisuudesta.

Psykologin kanssa voidaan selvittää käyttäytymistä selittäviä tekijöitä ja pohtia toimivia arjen ratkaisuja.

Coronariassa työskentelee psykologeja, joilla on laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta kehitysvammahuollon palveluista sekä kehitysvammaisten henkilöiden, heidän läheistensä ja verkostojensa arkeen liittyvissä asioissa.

Mitä palveluihin kuuluu

  • Psykologiset tutkimukset ja lausunnot sekä tuen tarpeen arviointi (kognitiiviset taidot, kehitystaso, opetuksessa tarvittava tuki, psykososiaalinen tuki)
  • Psykologiset tutkimukset diagnostiikan tai kuntoutussuunnitelmien tueksi (esim. erityishuolto, autismikirjon tutkimukset)
  • 2. asteen opintojen, kuten erityisammattioppilaitosten yhteishaun tueksi tarvittavat psykologiset tutkimukset ja lausunnot
  • Psykologin konsultaatio ja lausunnot ryhmäkotiasumisen ja muun asumisen ohjauksen ja kuntoutussuunnitelmien tueksi
  • Työtoiminnan ohjaus ja kuntoutussuunnitelmat
  • Psykologin tukikeskustelut
  • Psykoterapiapalvelut
  • Kehitysvammalain mukaiset arviot rajoitustoimenpiteistä ja niiden käytöstä (IMO-arviot)
Asiakas ja naispsykologi juttelevat.

Miten psykologille pääsee

Psykologin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Teemme myös yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden ja heidän asiakkaidensa kanssa; tarvittaessa voit pyytää lähetettä omalta hoitavalta taholtasi. Jos mietit mahdollista psykologipalveluiden tarvetta itsellesi tai perheenjäsenellesi, voit varata ajan arviointikäynnille, jossa psykologimme kertoo tarkemmin hoitomahdollisuuksista ja antaa suosituksia jatkoon.