Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Naisterapeutti istuu nojatuolilla ja hymyilee.

Psykoterapia

Keinoja ja voimavaroja helpottamaan elämää

Psykoterapia auttaa kaikenikäisiä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevia selviytymään paremmin elämän, arjen ja mahdollisten toistuvien ongelmien kanssa.

Psykoterapeutin tavoitteena on antaa psykologista apua ja ammattilaisen näkökulmaa, joka parantaa asiakkaan elämänlaatua.

Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa vahvistaakseen asiakkaan itsetuntemusta, omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten tunnistamista. Tätä kautta asiakkaan itsearvostus vahvistuu ja hänen on mahdollista toimia ja tehdä valintoja hyvinvointia ja voimavaroja rakentavaan suuntaan.

Psykoterapeutin koulutus on pitkä, sillä se on jatkotutkinto ammattilaiselle, jolla on aina sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (kuten lääkäri, sh, psykologi, sosionomi) pohjalla. Psykoterapeutin nimike on suojattu. Psykoterapia on vaikuttava Käypä hoito -suositusten mukainen hoito mielen ongelmiin. ⠀

Milloin psykoterapiaan

 • Kun omat voimavarat ovat loppuneet etkä pysty itse löytämään ratkaisukeinoja sinua painavaan ongelmaan.
 • Kun huomaat, että huolesi vaikuttaa työhön, perheeseen ja/tai sosiaalisen elämään.
 • Huomaat tiettyjen psykososiaalisten vaikeuksien toistuvan elämässäsi.
 • Turvaudut mahdollisesti päihteisiin unohtaaksesi ongelmat.

Psykoterapiaan hakeutumisen syitä

 • Masentuneisuus
 • Unihäiriöt
 • Stressi
 • Ahdistuneisuus
 • Trauma
 • Parisuhdeongelmat
 • Riippuvuudet
 • Häiritsevät pelko-oireet
 • Menetys

Psykotera­pia­pal­velumme eri elämäntilan­teisiin


nainen ja mies katsovat toisiaan ja hymyilevat ja terapeutti seisoo vieressa

Ongelmanrat­komista puheen, vuorovaiku­tuksen ja harjoitusten avulla

Psykoterapia perustuu ongelmanratkomiseen puheen, vuorovaikutuksen ja erilaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan toimintatapoja ja vuorovaikutussuhteita sekä selkeyttää, mitkä niistä aiheuttavat hankaluuksia asiakkaalle. Psykoterapiaa on mahdollista toteuttaa pelkästään asiakkaan ja psykoterapeutin välillä tai erilaisissa terapiamuodoissa kuten perhe-, parisuhde- tai ryhmäpsykoterapiassa.

Asiakas ja naispsykologi juttelevat.

Hyväksi todetut menettelytavat

Psykoterapeutit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat käyneet monivuotisen koulutuksen psykoterapiaan liittyvästä teoreettisesta viitekehyksestä sekä hyväksi todetuista hoitomalleista. Usein psykoterapeutit ovat erikoistuneet tiettyyn terapeuttiseen menettelytapaan, jotta elämän ongelmakohtaa voitaisiin tulkita paremmin. Terapeuttisia viitekehyksiä ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, integratiivinen, perheterapeuttinen tai psykodynaaminen psykoterapia.

Näin psykoterapia etenee

Liikkeelle omasta tahdosta

Psykoterapia lähtee liikkeelle asiakkaan omasta tahdosta hakea apua.
Hoitosuunnitelmaa tehdessä psykoterapeutin suositus ja asiakkaan oma näkemys tilanteesta otetaan huomioon.

Lyhytkestoiset oireet

Elämäntilanteeseen liittyvät tai lyhytkestoiset oireet voidaan hoitaa lyhyemmillä hoitojaksoilla, jonka kesto on muutamasta käynnistä muutaman kuukauden hoitosuhteeseen.

Monitahoinen oireilu

Monitahoinen ja pitkään kestänyt hankala oireilu voidaan hoitaa säännöllisellä ja pitkäkestoisella hoitosuhteella.

isä, aiti ja tytär keskustelemassa psykoterapeutille sohvalla istumassa

Myös itse maksavana asiakkaana

Terapiaan voit tulla myös itse maksavana ilman lääkärin lähetettä. Yksityisasiakkaana voit hakeutua asiakkaaksi myös koulutuksessa olevan psykoterapeutin vastaanotolle.

Naispsykologi ja nuori hymyilevä miesasiakas keskustelevat pöydän ääressä, psykologilla kynä kädessä.

Mietitkö psykoterapian soveltuvuutta itsellesi

Jos mietit psykoterapian soveltuvuutta itsellesi, voit tulla tunnin mittaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoituksessa keskustellaan muun muassa arjen pulmista, perhetilanteesta ja taustoista. Keskustelun pohjalta asiakkaalle laaditaan selkeä jatkosuunnitelma. Voit myös aloittaa tilanteesi pohtimisen esimerkiksi asiaan perehtyneen psykologin vastaanotolla.

Lue lisää psykologipalveluista