Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Nuori naisasiakas ja naispsykologi juttelevat sohvalla ja nojatuolilla istuen.

Psykoterapia yksilöterapiana

Psykoterapian tavoitteena yksilöterapiassa on auttaa asiakasta tiedostamaan erilaisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet tehdä oikeanlaisia valintoja ja vaikuttaa olemiseensa positiivisesti.

Psykoterapia sopii käytettäväksi hyvin monenlaisissa elämän haastavissa tilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi

  • masennus
  • uupumus
  • ahdistus
  • neuropsykiatriset oireyhtymät
  • kriisit
  • traumat
  • pakko-oireet
  • surutyö
  • vuorovaikutusongelmat
  • epämääräinen toivottomuus

Useimmat yksilöpsykoterapiaan hakeutuvista ihmisistä kokevat toistuvia tuntemuksia, jotka häiritsevät elämää ja arkea sekä vaikuttavat elämänlaatuun.

Liikkeelle omista voimavaroista

Yksilöpsykoterapia lähtee asiakkaan omista voimavaroista ja kyvystä auttaa itse itseään. Terapeutin tehtävänä on olla aidosti läsnä ja auttaa asiakasta löytämään uudelleen voimavarat ja kyvyt. Terapiasuhteessa mahdollistuu terapeutin ja asiakkaan vuorovuoroinen kohtaaminen. Terapiatyöskentelyssä huomioimme asiakkaan läheiset, lähiympäristön ja verkostot.

Joskus jo muutama tapaaminen voi olla avuksi oman tilanteen hahmottamisessa ja ongelman ratkaisussa. Joskus tarvitaan pidempiaikaista tukea. Terapian pituus arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Sopiva yksilöpsy­ko­te­rapian muoto

Yksi vaihtoehto on tulla tunnin mittaiseen hinnaltaan edulliseen alkukartoitukseen.

Alkukartoituksessa keskustellaan muun muassa arjen pulmista, perhetilanteesta ja taustoista. Yhdessä löydämme sinulle soveltuvan terapiamuodon ja sopivan terapeutin. Terapiassa tärkeää on asiakkaan oma tunne terapeutin työskentelytavan hyödyistä itselle. Keskustelun pohjalta asiakkaalle laaditaan selkeä jatkoehdotus ja suunnitelma.

Teemme alkukartoituksia Helsingissä ja Espoossa.

ilmakuva eteläisestä Suomesta

Miten yksilöpsykoterapiaan pääsee

Terapeutin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä tai lääkärin B-lausunnolla. Terapiaan on mahdollista saada Kelan korvausta. Korvattavuuteen tarvitaan lääkärin lausunto kuntouttavaan tai vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Lausunto perustuu kahteen arviointitapaamiseen ja 3 kk kestäneeseen hoitosuhteeseen.