Isä, äiti ja lapsi heittelee syksyisiä lehtiä ilmaan puistossa

Vinski-poliklinikka nopeuttaa neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten ja nuorten pääsyä tutkimuksiin ja hoitoon

Uutiset

29.8.2018

Lapsilla ja nuorilla neuropsykiatriset ongelmat kuten tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeus, impulsiivisuus ja pakko-oireet ovat varsin yleisiä. Yksityisiä terveyspalveluita tuottavan Coronarian käynnistämä uusi Vinski-poliklinikka täydentää olemassa olevia julkisen sektorin palveluita tarjoamalla yhtenäisen palvelupolun tilannearviosta yksilölliseen arjen tukeen.

Uusi neuropsykiatrinen poliklinikka Vinski nopeuttaa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten pääsyä tutkimuksiin ja varhaisen tuen piiriin Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Yksityisiä terveyspalveluita tuottavan Coronarian käynnistämä palvelu pohjautuu pitkään kokemukseen erityislasten kuntoutuksesta ja hoidosta.

”Usein vanhemmat miettivät, liittyykö lapsen tai nuoren ylivilkkaus, vetäytyminen, jumittuminen tai toistuva tulistuminen normaaliin kehitykseen tai temperamenttiin vai olisiko käytöksen taustaa syytä selvittää tarkemmin”, kertoo Vinski-poliklinikoiden johtaja, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tiina Tirkkonen.

Lapsilla ja nuorilla neuropsykiatriset ongelmat kuten tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeus, impulsiivisuus, pakko-oireet sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat ovat varsin yleisiä. Esimerkiksi ADHD:tä esiintyy 4–7 prosenttia alle 18-vuotiaista, ja heistä suuri osa jää hoidon ulkopuolelle.

”Tilanteen varhaisesta arvioinnista on merkittävä hyöty. Valitettavan usein lapsen pulmat kuitenkin ehtivät mutkistua pitkien jonotusaikojen ja epätietoisuuden vuoksi”, Tirkkonen toteaa.

Vinski-poliklinikat täydentävät olemassa olevia julkisen sektorin palveluita tarjoamalla yhtenäisen palvelupolun tilannearviosta yksilölliseen arjen tukeen. Poliklinikan palvelut on suunnattu yksityisasiakkaille, kunnille ja sairaaloille.

”Konkreettiset toimintamallit ja räätälöity tuki tuovat usein nopeasti helpotusta arjen haasteellisiin tilanteisiin päiväkodissa, koulussa ja kotona. Suotuisaa kehitystä voidaan vahvistaa kuntoutuksella ja yksilöllisellä hoidolla. Ajoissa kohdennetut toimet ehkäisevät myös liitännäisoireiden kuten masennuksen ja vakavien käytöspulmien syntymistä”, Tirkkonen jatkaa.

Vinski-tiimit on muodostettu kokeneista ammattilaisista. Erikoislääkärin johdolla toimivissa moniammatillisissa tiimeissä työskentelee muun muassa psykologeja, puhe- ja toimintaterapeutteja, erikoissairaanhoitajia sekä erityisopettajia – aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja:
Tiina Tirkkonen
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, LT
050 301 3248
tiina.tirkkonen@coronaria.fi