tyoryhma miehia ja naisia keskustelemassa toimistolla poydan aaressa

Ammattien välinen yhteistyö: Opiskelijoiden silmin

HarjoitteluINPRO-hanke

Hei kaikille!

Me olemme Merjaana Ruohonen ja Laura Harjula, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ja haluamme jakaa kokemuksiamme ammattien välisestä työharjoittelusta Coronarialla.

Ammattien välinen yhteistyö käytännössä

Syksyllä 2022 pääsimme mukaan mielenkiintoiseen Coronarian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun pilottiin. Pilotin tavoitteena oli laajentaa näkemystämme eri alojen työskentelystä ja oppia yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijan näkökulmasta oli hienoa huomata, että tämä ei ollut vain meidän oppimismatkaamme, vaan myös ohjaavat opettajat ja koko organisaatio olivat mukana oppimassa ja kehittymässä kanssamme.

INPRO-hanke: Kansainvälistä yhteistyötä

Pilotointi sai alkunsa kansainvälisen INPRO-hankkeen innoittamana. Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut ja kuntoutuskeskukset pyrkivät lisäämään ja yhdenmukaistamaan ammattien välistä yhteistyötä.

Kysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia

Olimme innoissamme siitä, että saimme harjoittelun avulla vastauksia moniin mieltämme askarruttaneisiin kysymyksiin. Millaisia käytänteitä ammattien väliseen harjoitteluun kuuluu? Miten ohjaajan ja opiskelijan ammattien välinen orientaatio kehittyy harjoittelun aikana? Voimmeko soveltaa ICF-mallia käytännössä?

Yhteinen oppiminen ja vertaistuki

Aloitimme harjoittelumme syksyllä, ja keskeisenä ajatuksena oli eri alan opiskelijoiden välinen vertaistuki, tiedon sekä oppien jakaminen ja reflektointi. Tapasimme viikoittain jakamaan kokemuksia harjoittelusta ja omista työtehtävistämme. Tämä yhteinen aika oli arvokasta, sillä saimme oppia toistemme kokemuksista ja näkökulmista.

Suunnittelua, yhteistyötä ja vertaistukea

Harjoittelujakson aikana huomasimme, että toimiva ammattien välinen yhteistyö vaatii suunnitelmallisuutta. Kaikki lähtee hyvin suunnitelluista aikatauluista ja siitä, että ammattien välinen orientaatio on keskiössä.

Oppimista joka suuntaan

Aina kun kokoonnumme yhteen pohtimaan asioita, kun jaamme tietoa, tapahtuu oppimista. Tämä oppiminen ei ole koskaan yksisuuntaista, vaan mahdollisuus kehittymiseen tarjoutuu kaikille osapuolille.

Tulevaisuuden toiveita

Toivomme, että ammattien välinen harjoittelu tulee osaksi vakiintuneita käytänteitä. Se on arvokasta oppimista ja mahdollisuus laajentaa näkökulmaa eri ammattialojen työhön.

Yhteistyöllä ja avoimuudella rakennetaan tulevaisuuden ammattien välistä työskentelyä!