Heinäsirkka makaamassa oljenkorren päällä.

Heinäsirkkajahti tuki loistavasti toimintaterapiakerran tavoitteita

Toimintaterapia

Syksyn tullen on hyvä palata muistelemaan kesän huippukohtia omassa työssään. Itselleni huippukohdaksi muodostui toivekerta juuri 8 vuotta täyttävän asiakkaani kanssa. Terapiakertamme sattui samalle päivälle hänen syntymäpäivänsä kanssa, ja kysyessäni toivetta kertaa varten oli vastaus hänellä heti mielessä: heinäsirkkajahti.

Toive heinäsirkkajahdista osoittautuikin hyvin kokonaisvaltaisesti mainioksi terapiainterventioksi. Nimittäin asiakkaani tavoitteet liittyvät toiminnanohjauksen sujuvoitumiseen arjen tilanteissa, motoristen valmiuksien kehittymiseen ja hienomotoriikan sekä silmä-käsi-yhteistyön vahvistumiseen.

Miten heinäsirkkajahti pellolla sitten tukee näitä tavoitteita?

Prosessitaitojen vahvistaminen           

Toiminnan suunnittelu, missä ja millä välineillä jahti toteutetaan ja pyydystyspurkin etsintä.

Toiminnan aikana tarkkaavuuden ylläpitäminen ja muun muassa sen suunnittelu, miten sirkkaa kannattaa lähestyä, jottei se hyppää karkuun.

Lisäksi ympäristön vihjeiden huomioiminen ja vihjeiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä oman toiminnan mahdollinen mukauttaminen, mistä siritys kuuluu, onko se merkki sirkoista, kannattaako mennä ääntä kohti.

Toiminnan jälkeen jälkien siivous, sirkat vapauteen ja purkki paikoilleen sekä oman toiminnan tarkastelu: onnistuiko jahti kuten suunniteltu.

Motoristen valmiuksien kehittäminen           

Epätasaisella pellolla liikkuminen ja ojien ylitys kehittää huomaamatta muun muassa asennonhallintaa, tasapainoa, etäisyyksien ja pinnanmuotojen hahmottamista sekä praksiaa.

Ei ole aivan helppo tehtävä seistä jalat harallaan ojan molemmin puolin ja samalla ylittää keskilinja kurottaakseen heinässä kiipeilevään sirkkaan!

Motoristen taitojen vahvistaminen

Pyydystyspurkin kannen avaaminen, heinäsirkkojen nappaaminen ja käsittely sekä pienestä aukosta purkkiin laitto vahvistavat silmä-käsi-yhteistyötä. Lisäksi ne vahvistavat hienomotorisia taitoja, kuten pinsettiotetta ja voimansäätelyä, sillä eihän sirkka saa litistyä pienen käden otteessa. 

Merkityksellinen toiminta sitouttaa

Heinäsirkkajahti kiteyttää hyvin asiakaslähtöisen ja juuri asiakkaan näköisen terapian merkityksen. Haasteen ollessa juuri sopiva ja toiminnan ollessa asiakkaalle merkityksellinen asiakas sitoutuu toimintaan, jonka aikana myös terapiasuhde vahvistuu yhdessä koetun ilon ja onnistumisen kautta.

Aina terapian ei tarvitse olla hienoilla, varta vasten siihen suunnitelluilla välineillä tekemistä, vaan pienet arkiset välineet, läsnäolo ja erityisesti mielikuvitus ovat usein tärkeimmät työkalumme.