naisterapeutti ohjaa miesasiakasta tekemaan liikkeita jumppakuminauhalla

Coronarian Selkäspesialisti

Fysioterapia

Selkäkipua poteva ihminen on hämmentynyt. Hän on saanut paljon informaatiota ja erilaisia selityksiä oman selkäkipunsa syistä, hoitokeinoista ja ennusteesta. Hämmennys johtuu siitä, että hänen saamansa selitykset tuntuvat olevan ristiriidassa keskenään. Yhtäältä häntä mietityttää lääkärin varoittava ja suojeleva asenne selkädiagnoosista ja eri fysioterapeuttien keskenään eroavat selitykset selkäkivun syistä ja ohjausten eroavuudet.

Coronarian Selkäspesialisti –koulutusohjelma

Sain tehtäväksi kehittää työryhmälle Coronarian Selkäspesialisti –koulutusohjelman. Tämä koulutusohjelma nykyaikaistaa fysioterapeuttien selkäkipuisen asiakkaan tutkimisen ja parantaa fysioterapian vaikuttavuutta. Koulutusohjelman tavoitteet ovat asetettu korkealle; haluamme, että asiakas saa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuvaa fysioterapiaa. Erityisesti panostamme selkäkipuisen asiakkaan tutkimiseen aiempaa huolellisemmin. Fysioterapeutit kouluttautuvat kuuntelemaan asiakasta haastattelussa tarkemmin ja asiakkaan kuntoutussuunnitelma laaditaan aiempaa yksilöllisemmin yhteistyössä.

Luottamuksellinen terapiasuhde

Selkäkipuiset ihmiset eroavat suuresti toisistaan kivuntuntemuksen, toimintakyvyn ja selkäkivusta aiheutuvan haitan suhteen. Myös selkäkivun taustalla olevat tekijät poikkeavat toisistaan eri ihmisten välillä; tutkimusten perusteella tunnistetaan esimerkiksi kivun pelon ja stressin voivan pitkittää selkäkivusta toipumista. Kun yksi asiakas haluaa pikaisen kivunlievityksen akuuttiin selkäkipuunsa, toinen saapuu fysioterapeutin vastaanotolle tavoitteena saavuttaa hyvä toimintakyky kroonisesta selkäkivustaan välittämättä. Yksi uskoo kipulääkityksen voivan auttaa, toinen haluaa selkäänsä hierottavan. Ja kun yksi uskoo kaiken selkäkivun olevan vaaraksi, toinen jatkaa pihatöitä yltyvästä kivusta huolimatta. Toiset selkäkipuiset ovat sairaslomallaan valmiita tekemään kaikki fysioterapeutin ohjaamat kotiharjoitteet – ja YouTubesta löytyvät lisäohjeet – kun taas toiset asiakkaat keskeyttävät kotiharjoitteet ensimmäisen kipuvihlaisun seurauksena. Kaikista näistä toimintatavoista asiakas voi keskustella fysioterapeuttinsa kanssa silloin, kun terapeutti on onnistunut luomaan luottamuksellisen terapiasuhteen selkäasiakkaansa kanssa. Tämä avoin ja keskusteleva terapeutti-potilassuhde on yksi Coronarian Selkäspesialisti –koulutusohjelman tavoite.

Entistä yksilöllisempää kuntoutusta

Coronaria Selkäspesialistit siis tutkivat kipuun johtaneita ja niitä ylläpitäviä syitä aiempaa tarkemmin. Kuntoutussuunnitelma räätälöidään aiempaa yksilöllisemmin vastaamaan selkäkipuisen toiveita. Ja kun fysioterapiaa toteutetaan, Selkäspesialistit ovat kouluttautuneet seuraamaan terapian vaikuttavuutta useilla tulosmittareilla, jolloin saamme kattavammin selville, kuinka fysioterapia vaikuttaa. Haluamme, että selkäkipuisen ihmisen hämmennys selkeytyisi ja kuntoutuminen johdonmukaisen suunnitelman mukaisesti voisi alkaa.