nuoret keskustelevat ja istuvat säkkituoleilla

Oma väylä -kuntoutuksen ryhmissä piilee yllättävää voimaa

Oma väylä -kuntoutus

ADHD-, ADD-, ja autismikirjon 16-29v nuorille ja aikuisille suunnattu Oma väylä -kuntoutus on tarjonnut monelle kaivattua tukea aikuisuuden kynnyksellä. 12 kk mittaiseen kuntoutukseen kuuluu myös ryhmätapaamisia, joissa asiakkaat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Mitä näissä ryhmissä tehdään ja millaista hyötyä ryhmistä on? Kannattaako kuntoutukseen lähteä, jos kärsii esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelosta? Tässä blogissa avaamme ryhmien toimintaa sekä miksi ryhmät ovat tärkeä osa kuntoutusta.

Mitä ovat ryhmät Oma väylässä?

Ryhmätapaamisissa asiakas pääsee turvallisessa sosiaalisessa tilanteessa tapaamaan vertaisiaan ja harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja Oma väylä -ammattilaistemme johdolla. Asiakas voi osittain myös itse vaikuttaa missä vaiheessa kuntoutusta hän haluaa osallistua ryhmätoimintaan. Ryhmien koko vaihtelee 3-8:n ryhmäläisen välillä ja tapaamiset sisältävät jutustelua, informaatiota sekä toiminnallisuutta.

Ryhmät ovat olennainen osa Oma väylä -kuntoutusta ja asiakkaamme ovat kokeneet saaneensa hyötyä ja vinkkejä arkeensa muilta ryhmäläisiltä. Vertaistuellinen seura vähentää yksinäisyyden tunnetta ja on mukava pystyä auttamaan myös muita.

Kaikille ryhmätilanteet eivät ole täysin luontevia ja on hyvä ymmärtää, että ryhmiin tullessa ei tarvitse osata toimia ryhmässä. Jokainen osallistuu itselleen sopivalla tavalla ja oman ohjaajansa tukemana. Mikäli asiakkaalla on esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ryhmätilanteita voidaan aluksi harjoitella yksilökäynneillä. Ryhmiin osallistuminen voidaan aloittaa vaikka etäyhteydellä, ja keskusteluun ei tarvitse heti osallistua jos se ei tunnu hyvältä. Kamera on suotavaa pitää auki, mutta sekään ei ole pakollista. Myös asiakkaan läheiset pääsevät omassa vertaisryhmässään tapaamaan toisiaan kaksi kertaa.

Moni kysyykin, ”Kannattaako kuntoutus ja ryhmätapaamiset, jos sosiaaliset tilanteet ahdistavat?”. Olemme sitä mieltä, että ehdottomasti kannattaa. Tapaamiset voivat yllättää.

Mitä Oma väylä -ryhmissä tehdään?

Ryhmätapaamiset kestävät 1,5h kerrallaan ja tapaamisia järjestetään kerran viikossa tai kahden viikon välein. Pyrimme, että ryhmäläisillä olisi yhdistäviä tekijöitä kuten samanlainen elämäntilanne tai diagnostiikka. Tapaamisia järjestetään noin 3-10 kertaa saman ryhmän kesken ja asiakkaan kanssa arvioidaan alkuvaiheessa, tuntuuko ryhmä itselle sopivalta.

Tapaamisilla on erilaisia teemoja ja toiminnallisuutta, kuten arkiaskareiden harjoittelua, sekä asioiden käsittelyä esimerkiksi tunnekorteilla tai piirtämällä. Tapaamisten runko on aina samankaltainen, ryhmän alkuun voidaan kertoa vaikka emojeilla oman päivän fiilis, ja lopetus voi olla esimerkiksi lyhyt rentoutushetki. Myös ryhmän yhteiset säännöt sovitaan alussa, jotta jokaisella on turvallinen olo ryhmässä. Tila on yleensä toiminnallisuuteen sopiva, osallistujat voivat istua esimerkiksi säkkituoleilla ympäri huonetta. Omaa tilaakin siis on ja tarvittaessa voi käydä happihyppelyllä. Ryhmät eivät ole kuin koululuokka, ryhmissä ei ole kummempia vaatimuksia kuin paikalle saapuminen oli se sitten etäyhteydellä tai paikan päällä. 

Tapaamisten teemat vaihtelevat, mutta aiheena voi olla esimerkiksi:

  • Omat voimavarat ja vahvuudet
  • Itsetunto- ja mielialan käsittely
  • Kuormittuminen
  • Tietoa stressistä, stressinhallinta ja ennaltaehkäisy
  • Tunteet ja tunnetaidot
  • Arjenhallinnan keinot

Kaikissa ryhmissä voidaan lisäksi harjoitella esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja toisten tunteiden tunnistamista. Ryhmäläisillä on usein loistavia vinkkejä toisilleen!

Mitä Oma väylä -asiakas saa ryhmistä?

Ryhmistä saadun vertaistuen merkitys on yllättänyt monet asiakkaamme. On hyvin silmiä avaavaa, että ei ole olekaan ainoa omassa elämäntilanteessaan vaan on muitakin, joilla on hyvin samanlainen tarina.

Omien kokemusten jakaminen auttaa tunnistamaan itsessä uusia puolia ja toiset voivat antaa ulkopuolisen näkemyksensä. Kun asiakkaat uskaltautuvat ryhmiin, kokemus on yleensä todella hyvä. Moni viihtyy ryhmissä ja on löytänyt niistä uusia kavereita.

Parhautta Oma väylä -ryhmissä

Turvallisen ja onnistuneen ryhmäkokemuksen saaminen on hyvä tavoite kuntoutuksen ajalle.

Ehkä Oma väylä -ryhmien kautta uskaltautuu kokeilemaan myös toisenlaisia elämän ryhmiä, kuten harrastusryhmiä tai vaikka vapaaehtoistoimintaa. Oma väylän ryhmät mahdollistavat kokeilun, epäonnistumisia ei ryhmissä tunneta. Kaikki kokemukset ovat osa kuntoutusta ja mahdollisuus oppia itsestään ja toisista.

Asiakkailla on ennakkoluuloja ryhmistä ja moni ei haluaisi osallistua. Mutta juuri siksi nämä ryhmät kuuluvat kuntoutukseen, että hankalia tilanteita voidaan harjoitella turvallisessa ympäristössä ilman paineita. Kaikki ryhmäläiset ovat kuitenkin samassa tilanteessa.

Ryhmissä on nähty hienoja onnistumisia, kun ujommat asiakkaamme ovat pikkuhiljaa päässeet kuorestaan. Ensin on uskallettu avata kamera, seuraavalla kerralla osallistuttu keskusteluun ja myöhemmin tultu paikan päälle.

Tässä loppuun vielä Oma väylä -asiakkaidemme palautteita kuntoutuksesta ja ryhmistä:

Kuntoutuksessa oli hienoa, että sain kuulla mitä haasteita muilla oli. Ei ollut niin yksinäinen olo enää.

Sai olla oma itsensä.

On meitä muitakin.

nainen_tayttaa_pyykinpesukonetta_vaatteilla

Oma väylä -kuntoutusta ympäri Suomen

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16-29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle, jolla on ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta arjessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Oma väylä -kuntoutus on Kelan kustantamaa, joten osallistajalle se on maksutonta.

Tutustu Oma väylä -kuntoutukseen