Omaa väylää rakentamassa

Oma väylä -kuntoutus

Uudessa ADHD-nuorille suunnatussa Oma väylä -kuntoutuksessa 18-vuotias Jere ja toimintaterapeutti Hanna ovat molemmat uuden äärellä. Hanna on aloittanut vastikään Oma väylä -kuntouttajana. Jere taas on muuttanut ensimmäiseen omaan asuntoonsa ja on hakeutunut Oma väylä –kuntoutukseen ymmärtääkseen paremmin nepsy-oireitaan sekä saadakseen apua elämänhallintaan. Uuden kuntoutusprosessin aloittaminen pitää sisällään tutustumista ja vuoropuhelua kuntouttajan ja nuoren välillä, nuoren elämäntilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden kartoittamista ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden laatimista. 

Jere

Jere on 18-vuotias lukiossa neljättä vuotta opiskeleva helsinkiläisnuori. Hän on hiljattain muuttanut asumaan ensimmäiseen omaan asuntoonsa ja harjoittelee itsenäistä elämää nuorena aikuisena. Jere on sosiaalinen ja muista ihmisistä innostuva persoona: hän viettää aikaa ystäviensä kanssa joko verkossa tai livenä hengaillen. Nuori on kovasti kiinnostunut myös kuvataiteista, elokuvista, videoiden editoimisesta, ulkona kävelemisestä ja kertoo viime aikoina innostuneensa myös opiskelemaan japania ja espanjaa.

Jere tunnistaa ADHD:lle tyypillisiä ominaisuuksia omasta lapsuudestaan. Hän kertoo saaneensa kuulla olleensa villi lapsi, joka puhui paljon. Häntä luonnehdittiin näsäviisaaksi ja hänen oli usein haastavaa käyttäytyä tilanteeseen sopivalla tavalla. Jere muistelee saaneensa ympäristöltä negatiivista palautetta käytöksestään. Tämä tuntui hänestä pahalta.

ADHD vaikutti myös koulunkäyntiin. Jere kuvaa koulumotivaation olleen alhainen ja kokeisiin lukemisen olleen vaikeaa. Toisaalta hän muistaa yrittäneensä ponnistella ja nähdä vaivaa opiskelujen eteen, huonoin tuloksin. Yläasteelle siirryttäessä arvosanat romahtivat ja Jere koki ahdistusta, masennusta ja sai paniikkikohtauksia lukiessaan kokeisiin. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan välisenä kesänä Jerelle vihdoin saatiin ADHD-diagnoosi ja sopiva lääke löytyi kokeilujen kautta. Hän sai nostettua arvosanojaan ja pääsi haaveilemaansa lukioon.

Hanna

Hanna on 39-vuotias toimintaterapeutti ja työskentelee Jeren kanssa Oma väylä -kuntouttajana. Aikaisemmin Hanna on työskennellyt nuorten ja aikuisten kanssa erilaisissa ympäristöissä edistäen mielen hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta. Jo opiskeluaikana hän oli kiinnostunut alle 30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelemisestä.

Omassa elämässään ja työurallaan hän tuli vaiheeseen, jossa halusi toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa oman toiminimen perustamisesta. Samaan aikaan Kela uutisoi uudesta Oma väylä -kuntoutuksesta. Hanna tiesi heti haluavansa työskennellä Oma väylässä! Yhteistyö Coronaria kuntoutuspalveluiden kanssa alkoi pian tämän jälkeen.

Arjessa selviytymistä ADHD-diagnoosin kanssa

Oman kodin siistinä pitämiseen liittyvien rutiinien luominen ja oppiminen on tuottanut haasteita Jerelle. Hän kuvaa kodin tarvittavien varusteiden hankkimisen ja toimivan järjestyksen luomisen olevan vaikeaa. Asioiden aikaansaaminen saattaa kestää eikä hän aina itse huomaa mikä olisi tärkeää. Hän kertoo välillä uppoutuvansa liiaksi epäolennaisiin asioihin tai myöhästyvänsä usein tärkeistä tapaamisista, sillä kotoa lähteminen on haasteellista. Usein Jerelle iskee into tehdä monia asioita samanaikaisesti. Jere kertoo myös pohtivansa mitä muut ihmiset ajattelevat ulospäin näkyvistä ADHD-piirteistä kuten stimmauksesta.

Työssään Oma väylä -kuntouttajana Hanna kohtaa laajan kirjon erilaisia nuoria, joista jokaisella on omanlaisensa elämäntilanne. Usein ADHD näkyy nuoren elämässä työn, opiskelun, vapaa-ajan, kotielämän, itsestä huolehtimisen ja levon epätasapainona. Arki vaikuttaa olevan suunnittelematonta ja jäsentymätöntä selviytymistä. Nuori saattaa ikään kuin päätyä tai ajelehtia tilanteesta toiseen. Nuorelle tietoisten suunnitelmien luominen, niiden noudattaminen ja asioiden loppuunsaattaminen on haastavaa.

Vailla oikeanlaista tukea ja kuntoutusta arki ei suju, hoitamattomat asiat kasaantuvat ja seurauksena voi olla pitkittynyt stressitila ja jopa mielen hyvinvoinnin järkkyminen. Osallistuminen täysipainoisesti mielekkääseen arkeen hankaloituu.  

Odotuksia kuntoutukselle ja tulevaisuuden haaveita

Oma väylä -kuntoutukselta Jere odottaa saavansa tukea puuttuvien arjen rutiinien luomiseen ja löytävänsä tasapainoa koulutyöhön, vapaa-aikaan ja kotielämään. Hän toivoo saavansa tietoa ja ymmärrystä ADHD:n vaikutuksista omaan elämäänsä, mielialaansa ja sosiaalisiin suhteisiin.

Hanna uskoo Jeren hyötyvän kuntoutuksesta ja ajan mittaan oppivan nuoren aikuisen itsenäiseen elämään liittyviä taitoja ja tapoja luoda toimiva rutiini oman arjen ja hyvinvoinnin tueksi. Hän myös uskoo, että Oma väylä -kuntoutukseen kuuluvan ryhmän vertaistuki on hyödyllistä ja antaa Jerelle uutta tietoa sekä näkemystä.

Hanna on mielenkiinnolla seurannut Oma väylä -kuntoutuksen ensiaskeleita ja sitä kuinka nuoret ovat löytäneet uuden kuntoutuspalvelun äärelle. Aiemmissa työtehtävissään hän on nähnyt tarpeen juuri yksilö- ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen yhdistelmälle nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Hän kokee ammattilaisena myös hyvänä asiana sen, että Oma väylässä nuoren kuntoutuksesta vastaa hänen kanssaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu esimerkiksi sosionomi ja psykologi.

Jere kertoo omien tulevaisuudenhaaveidensa vaihtelevan usein tilanteen mukaan. Lukiosta valmistuminen ja itseä kiinnostavaan ammattiin valmistuminen tuntuu tärkeältä. Jere toivoo tulevaisuudessa löytävänsä mielekkäitä harrastuksia joiden parissa viihtyisi ja joihin jaksaisi sitoutua pitkällä tähtäimellä. Lopuksi Jere vielä lisää: ”Toiveeni on, että saisin pidettyä asiat kasassa.”


Oma väylä -kuntoutusta ympäri Suomen

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16-29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle, jolla on ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta arjessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Oma väylä -kuntoutus on Kelan kustantamaa, joten osallistajalle se on maksutonta.

Tutustu Oma väylä -kuntoutukseen