sauvakavelemassa-ryhma-ulkona

Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuskurssilla vertaistuki ja yhdessä tekeminen on tärkeintä

Kuntoutuskurssit

Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuskurssit on tarkoitettu aikuisille, joilla on diagnosoitu Parkinsonin tauti. Coronarian kursseja järjestetään pidempään sairastaneille, vasta diagnosoiduille sekä yli 68-vuotiaille aikuisille. Kursseille haetaan aina Kelan kautta ja Kela myös kustantaa kuntoutuskurssin.

Kuntoutusjaksot Hyvinkäällä ja Kuusamossa

Kursseja järjestetään rentouttavissa hotelli- ja kylpyläympäristöissä Hyvinkään Hotelli Sveitsissä ja Kuusamon Tropiikissa. Hakiessaan asiakas valitsee mille kurssille ja mille paikkakunnalle hän haluaa osallistua. Kylpylähotelli ja ympäröivä luonto luovat oivalliset puitteet mukavan kurssin viettoon. Kurssit ovat parikursseja, joten kuntoutukseen voi ottaa mukaan puolison tai muun aikuisen läheisen. Kuntoutukseen voi toki osallistua myös itsenäisesti.

Kurssi sisältää yhteensä kolme viiden päivän jaksoa kylpylähotellissa. Kylpyläjaksojen lisäksi kuntoutuskurssiin kuuluu väli- ja seurantayhteydenottoja. Jokaisena kurssijaksona kokoonnutaan samalla porukalla, joten yhdessä tekeminen ja ryhmän voima ovat iso osa kurssin vetovoimaa.

Asiakkaamme kommentti:

Oma ja puolison olo on piristynyt ja tykkäsimme kurssista.

Kuntoutuksen tukena asiantuntijoiden tiimi

Kurssit perustuvat moniammatilliseen osaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssin vetäjinä toimii eri alan asiantuntijoita, kuten sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi, ravintoterapeutti ja esimerkiksi psykologi. Näin asiakkaalle varmistetaan kokonaisvaltainen kuntoutustaival ja elämän eri osa-alueet ravinnosta sairauden oireisiin tulee katettua. Kurssilta saa ajankohtaista tietoa sairaudesta sekä taudin oireista. Lisäksi annetaan vinkkejä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen. Kurssin luennoilla keskitytään eri aihealueisiin esim. ravinnon merkitykseen ja neurologin luennolla keskustellaan mm. ajankohtaisesta tiedosta lääkehoidon suhteen.

Neurologin luento oli erittäin hyvä, sekä keskustelu luennon jälkeen.

Vertaistuki on suuri voimavara Parkinsonin tautia sairastavilla

Vertaistuen merkitys on äärimmäisen tärkeää diagnoosin kanssa eläessä ja moni kurssilainen nostaakin sen tärkeimmäksi asiaksi ja voimavaraksi, jota on kurssilta saanut. Moni kokee olevansa yksin taudin kanssa eikä välttämättä tunne ketään muuta diagnoosin saanutta. Oireista, diagnoosista ja yleisesti elämästä jakaminen tuo monelle täysin uutta näkökulmaa arkeen.

Kurssi oli mieltä virkistävä. Ryhmä muodosti oman Whatsapp-ryhmän, jossa saadaan jakaa kokemuksia.

Eväitä arkeen Parkinsonin tautia sairastavan kurssilta

Kurssilla keskitytään oman henkilökohtaisen kuntoutustaipaleen rakentamiseen. Kurssin alussa luodaan kuntoutussuunnitelma yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Jokainen luo henkilökohtaiset tavoitteet itselleen. Koska on kyse etenevästä ja parantumattomasta sairaudesta, sopeutuminen sairauden kanssa elämiseen on olennaista.

Työkalujen löytäminen toiminnallisuuden ylläpitämiseen on kurssin keskiössä. Lisäksi etsitään yhdessä keinoja jokaisen omaan arkeen. Mikä on mukavaa ja kiinnostavaa tekemistä, jota voi tehdä sairaudesta huolimatta?

Yksilöllisesti etsitään myös keinoja miten oma elämä olisi mahdollisimman hyvää ja kokonaisvaltaisesti mielekästä sairauden tilasta huolimatta. Jokaisen taival on omanlaisensa ja sairauden kuva ja oirekuva ovat hyvin yksilöllisiä. Voimavarojen löytäminen sen hetkisessä elämäntilanteessa on ensiarvoista.

Olen tyytyväinen, että lähdin kurssille. Kurssilta jäi päivittäiseksi tavaksi venyttelyt.

Parkinsonin taudin moninaiset oireet

Parkinsonin tauti sisältää erilaisia oireita, kuten liikkeen hidastumista, tasapainovaikeuksia, raajojen vapinaa tai esimerkiksi muutoksia puheentuotossa. Myös kognitiiviset, tiedonkäsittelyyn liittyvät oireet ovat yleisiä, jolloin haasteita saattaa ilmetä esimerkiksi hahmottamisessa, uuden oppimisessa, keskittymiskyvyssä tai muistitoiminnoissa. Oireiden eri osa-alueita käsitellään kurssilla ja ymmärrys tuo mukanaan myös keinoja. Esimerkiksi puheterapeutti voi auttaa puheentuottamisen haasteissa ja fysioterapeutti voi antaa vinkkejä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omatoimiseen harjoitteluun kotona.

Myös henkinen puoli on olennainen osa oirekuvaa. Arki ei ole enää samanlaista ja diagnoosi on aina jonkinasteinen kriisi. Uniongelmat, masennusoireet ja mielialaan liittyvät muutokset kulkevat usein käsikädessä sairauden kanssa. Vertaistuen lisäksi psykologin tuki voi olla äärimmäisen antoisaa ja tarpeellista. Myös palautumisen ymmärtäminen ja tunnistaminen on hyödyllistä ja sitä opetellaan kurssilla.

Liikkuminen luonnossa vertaistuellisessa seurassa kruunasi kurssin.

Vinkkejä arkiliikuntaan

Kuten meille kaikille myös Parkinsonin tautia sairastaville monipuolinen, säännöllinen liikunta on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla keskustellaan liikunnan lukuisista terveyshyödyistä ja käydään läpi UKK-instituutin terveysliikuntasuositus, joka toimii suosituksena kaikille suomalaisille. Monipuolinen liikunta ja harrastaminen pitävät yllä kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa sekä liikkuvuutta, mikä on tärkeää fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta.

Kurssilla harjoitetaan lihasvoimaa ja tasapainoa. Erityisesti alaraajojen lihasvoimaa kehittävällä harjoittelulla sekä spesifeillä tasapainoharjoitteilla voidaan vaikuttaa kävelykyvyn ja tasapainon kohentamiseen sekä ehkäistä kaatumisia. Fyysisissä aktiviteeteissa on otettu huomioon myös liikehallintakykyä ja liikkuvuutta parantava harjoittelu ja sään suosiessa ulkoillaan vaikkapa sauvakävelyn merkeissä.

Hienomotoristen taitojen ylläpitäminen voi olla arjessa vaikeaa vapinaoireiden vuoksi. Olisi kuitenkin tärkeää käyttää mahdollisuuksien mukaan molempia raajoja arjen toimissa, vaikka raajassa ilmenisikin vapinaoiretta tai lihasheikkoutta.

Liikunta on lisääntynyt ja paino tippunut kurssin ansiosta.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia omaan arkeen

Vaikka kurssin keskiössä onkin kuntoutuminen ja ajankohtainen tieto sairaudesta, kurssilla tähdätään myös hyvään henkeen ja tunnelmaan sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myös vapaa-aikaa on mukavasti. Pääsääntöisesti kurssilta tullaankin hakemaan vertaistuen lisäksi irtiottoa arjesta.

Jakso oli voimaannuttava.

Tämä blogi on kirjoitettu Johanna Hänninen Garrido, vastuufysioterapeutti, haastattelun pohjalta.

Liikehäiriösairauksien kuntoutuskurssit

  • Tarkoitettu aikuisille, joilla on todettu Parkinsonin tauti tai Dystonia. Kurssit ovat parikursseja.
  • Järjestetään Hyvinkäällä ja Kuusamossa.
  • Kurssit ovat Kelan kustantamia.
  • Sisältävät kolme viiden päivän kestävää jaksoa kylpylähotellissa. Lisäksi kurssikokonaisuus sisältää väli- ja seurantayhteydenottoja.
  • Seuraavat kurssit alkavat syksyllä, voit hakea nyt myös jo ensi vuoden kursseille.

Tutustu kursseihin