Pallomeri.

Elämykset kuuluvat kaikille!

Fysioterapia

HopLop tarjoaa kaikille lapsille monipuolisia virikkeitä muun muassa liikuntataitojen harjoitteluun. Lapsella, jolla on liikuntavamma tai muu liikkumista, tai sen oppimista rajoittava tekijä, on erityisen tärkeää motivoitua liikkumaan. HopLopin ympäristöllä voidaan vaikuttaa erityisesti lapsen motivaatioon, aloitekykyyn ja innostukseen. Lapsen, jonka liikkuminen on rajoittunutta, kokemus itsestään ja ympäristöstä herkästi rajoittuu. Pulmat liikkumisessa voivat estää useisiin paikkoihin pääsyn kokonaan tai vaikeuttaa sitä muutoin. 

Liikekokemukset ovat tärkeitä lapsen kokonaiskehitykselle ja tietysti liikkumisen oppimiselle. HopLopissa lapsi pääsee kokemaan esimerkiksi liukumista, kiihtyvää vauhtia, hidastuvaa vauhtia, keinumista, pomppimista, kiipeämistä ja roikkumista omien taitojensa rajoissa tai yhdessä aikuisen kanssa avustettuna. HopLopissa pääsee esimerkiksi pyörätuolilla hyvin lähelle leikkipaikkoja, joissa alustat ovat joustavia ja mahdollistavat hyvin liikkumisen esimerkiksi kontaten. 

Sosiaalisten taitojen harjoittelua

HopLop tarjoaa lapselle paljon aistikokemuksia. Viidakkoteeman myötä puistossa on runsaasti lapsia kiehtovia värejä ja hahmoja, ääniä sekä valoja. Erilaiset viidakon äänet ja jopa liikkuvat valot voivat olla uusia elämyksiä monelle lapselle. 

Puistossa mitä todennäköisemmin kohtaa myös toisia lapsia, jolloin on mahdollista harjoitella sosiaalisia taitoja. Esimerkiksi vuoron odottamista tai yhteisen kiinnostuksen jakamista. Toisaalta juuri nämä elementit voivat olla alkuun lapselle haastavia ja vaatia siedätystä, harjoitusta ja ehkä useampaa käyntiä puistossa. 

Neljävuotias Dominika yhdessä äitinsä Marinan kanssa tutustumassa pallomereen HopLopissa.

Jokaiselle lapselle on tärkeää saada elämyksiä ja kokemuksia, joissa pääsee itse osallistumaan. Puistossa liikkuminen tuo paljon kokemuksia myös tuntoaistin kautta, joka on tärkeä kehotietoisuuden lisääjä. 

Lapsella, jolla on liikkumisen pulmia, on erityisen tärkeää saada paljon vahvistusta kokemuksestaan omasta itsestään, kehostaan ja toiminnastaan. Omien kehon osien riittävä tiedostaminen on edellytyksenä liikuntataitojen etenemiselle. 

HopLopin ympäristössä lapsi pääsee lisäämään oman kehonsa hahmotusta tuntoaistin kautta esimerkiksi liikkuessaan erilaisilla alustoilla, koskiessaan erilaisiin materiaaleihin ja tuntiessaan värähtelyä ja töminää. 

Lapsi voi uppoutua pallomereen pallojen rajatessa kehon ääriviivoja. Lapsi pääsee kokeilemaan minkälaisiin koloihin hän voi mahtua, miten korkean kynnyksen päälle hän voi kiivetä, mihin asti hän ylettää tai mahtuuko hän esteen alitse tai sivusta. Nämä kokemukset opettavat lapselle niin oman kehon tuntemusta, kuin myös kolmiulotteista hahmottamista.

Kun innostuu, onnistuu!

HopLopissa lapsi voi parhaimmillaan harjoitella hyvällä motivaatiolla itselleen haastaviakin asioita, kuten pehmeällä alustalla ja eri tasoilla liikkumista, kun ympäristö itsessään toimii hyvänä kannustimena. 

Jokaisen lapsen kohdalla olisi tärkeää löytää asioita, jotka motivoivat liikkumaan. Jollekin pihaleikit ja pelit toimivat, toiselle ohjatut harrastukset ja yhdelle ehkä juuri HopLopin kaltainen seikkailupuisto. 

Pääasia, että innostus liikkumiseen syntyy, jotta niin kokonaiskehitys kuin perusliikkumisen taidot pääsevät kehittymään parhaimmilleen. Uudet kokemukset ja onnistumiset tuovat rohkeutta ja lisää intoa liikkumiseen. Kun innostuu, niin onnistuu, kun onnistuu, niin innostuu!

HopLopiin voi mennä seikkailemaan myös oman terapeutin kanssa, jolloin terapeutti voi antaa yksilöllisiä vinkkejä lapsen toimimiseen HopLopissa ja hyödyntää ympäristöä osana terapiaa. Osa Coronarian fysio-, puhe- ja toimintaterapeuteista on jo hyödyntänyt puistoja terapiaympäristöinä. Tavoitteena on, että vanhemmat rohkaistuvat tarjoamaan lapselle samantapaisia toimintoja myös arjessa. HopLopeista on saatavilla käynnin tueksi toiminnanohjauskuvia, joiden avulla käyntiä voi suunnitella lapsen kanssa ennakolta ja helpottaa siirtymätilanteita lukujärjestyksen tapaan suunnitelmassa edeten. 

Kysy rohkeasti askarruttavista asioista, vaikka jo etukäteen HopLopin henkilökunnalta!