Kotitalousvähennystä saa nyt myös fysio- ja toimintaterapiasta

FysioterapiaToimintaterapia

Fysio- ja toimintaterapia auttaa ihmistä elämään itselleen merkityksellistä elämää tukemalla työ- ja toimintakykyä, liikkumista, lepoa ja leikkiä. Oikeus kotitalousvähennykseen laajeni vuoden 2024 alusta koskemaan myös kotona tehtävää laillistetun toiminta- tai fysioterapeutin tekemää työtä. Kotiin tehtävästä terapiasta hyötyvät monet, sillä asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä pärjäämistä ja elämänlaatua voidaan tällöin vahvistaa aidossa arkiympäristössä.

Fysio- tai toimintaterapiaa saadakseen ei tarvita lääkärin lähetettä, vaan oma arvio palvelun tarpeesta riittää. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus on olennaista vaikuttavuuden ja asiakkaan toimintakyvyn kannalta. Usein fysio- tai toimintaterapiaa hyödynnetään vasta, kun toimintakyky on pettänyt, vaikka terapia voisi olla myös ennaltaehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää.

Millaisiin tilanteisiin kotitalousvähennystä voi hyödyntää?

Kotona tehtävä fysio- tai toimintaterapia tukee erityisesti ikäihmisten kotona pärjäämistä ja merkityksellistä elämää. Myös leikkauksista toipuvat tai sairastuneet asiakkaat hyötyvät asiantuntijan avusta muuttuneessa elämäntilanteessa. Lapsiperheille on apua toimintaterapiasta, jossa asiakkaana on lapsen lisäksi koko perhe. Vanhemmat voivat saada ohjausta ja vinkkejä lapsen kehityksen tukemiseen jo ennen kuin pulmat kasvavat suuriksi. Lapsen toimintakyvystä puhuttaessa pulmat voivat olla esimerkiksi motoriikassa, leikissä, syömisessä tai nukkumisessa. Haasteita lähestytään aina leikin ja lapsen vahvuuksien kautta. Myös vauvaperheet voivat hyötyä toiminta- tai fysioterapeutin osaamisesta, sillä uuden perheenjäsenen tulo maailmaan mullistaa aina koko perheen arjen.

Fysio- ja toimintaterapia on aina tavoitteellista ja yksilöllisesti räätälöityä. Näiden terapiamuotojen tavoitteena on tukea ja edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Fysioterapeutti voi kotikäynnillä ohjata liikeharjoituksia, antaa manuaalista terapiaa tai ohjata apuvälineiden käyttöä. Apuvälinehankinnoista kotitalousvähennystä ei myönnetä, mutta ne kuuluvatkin lähtökohtaisesti hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle ja ovat asiakkaille maksuttomia. Toimintaterapeutti voi kotikäynnillä tukea asiakkaan itsenäistä ja turvallista arkielämässä pärjäämisen harjoittelua, oli se sitten kahvin keittämistä, kaupassa asioimista tai läksyistä selviämistä. Tavoitteena terapeutilla on aina, että asiakas pystyy osallistumaan itselleen tärkeisiin asioihin.

Fysio- ja toimintaterapeuttimme arvioi aina käynneillä asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin kuntoutussuunnitelman laatimista varten. Toimintakykyä selvästi rajoittavat haasteet kuuluvat perus- tai erikoissairaanhoidon vastuulle eikä asiakkaan itse maksettavaksi. Tällöin asiakas on oikeutettu palveluseteliin tai Kelan maksusitoumukseen palveluita saadakseen. Näiden odotteluajalle kotitalousvähennystä voi hyödyntää, mutta odotteluajan kuntoutus kuuluisi myös perusterveydenhuollon maksettavaksi. Itsemaksetusta fysio- ja toimintaterapiasta saa aina kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennyksen periaatteet

Fysio- ja toimintaterapiapalveluja voi ostaa paitsi itselleen myös muille oman taloutensa jäsenille, vaikkapa lapselleen. Jos esimerkiksi ikääntyvillä vanhemmilla ei ole riittävästi verotettavia tuloja, palveluja voi ostaa myös heille ja vähentää kustannukset omassa verotuksessaan. Olennaista on, että palvelu toteutetaan asiakkaan kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Myös palvelutalossa, hoivakodissa, ryhmäkodissa, senioritalossa tms. asuva voi hyödyntää kotitalousvähennystä kuntoutuksessaan tietyin edellytyksin. Etävastaanotot tai käynti hoitolaitoksen oman toimintaterapeutin luona ei oikeuta kotitalousvähennykseen. On myös hyvä huomata, että jos kuntoutukseen on myönnetty palveluseteli, maksusitoumus tai se kuuluu esimerkiksi palvelutalon asiakasmaksuun, eli kotitalousvähennystä ei saa tehdä palvelusetelin tai maksusitoumuksen käynneistä. Mikäli asiakas ostaa palvelusetelin päälle lisäksi fysioterapiaa omalla rahalla, kotitalousvähennyksen saa tehdä itsemaksetusta palvelusta.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että nämä kotitalousvähennyksen yleiset edellytykset täyttyvät. Vähennystä saa vuonna 2024 enintään 3 500 euroa henkilöä kohden kaikesta kotona teetetystä työstä, joka on kotitalousvähennyskelpoista. Vähennyksen saa työn osuudesta, ei esimerkiksi matkakuluista tai välineistä. Työn osuudesta voi vähentää 60 %:ia. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron vuosittainen omavastuu. Tarkat ohjeet kotitalousvähennyksen hyödyntämiseksi on hyvä tarkistaa verottajan sivuilta.

Lisätietoa aiheesta

Voit lukea lisää fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä vero.fi.

Varaa aika Coronarian fysioterapeutille suoraan ajanvarauksestamme.

Toimintaterapian asiakaspaikoista voit tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse 010 5258801.