lapsi etäterapiassa

Etäterapia yllätti haasteillaan ja hienoudellaan – kuinka etäterapia on käynnistetty Coronariassa

Puheterapia

Hei lukijat! Aion kertoa teille yhdestä viime vuosien isosta muutoksesta ja mahdollisuudesta kuntoutuksen kentällä. Etäpuheterapia ja laajemmin etäkuntoutus on uudehko asia ja myös kuuma keskustelunaihe. Sitä on helppo ihmetellä ja epäillä, jos on tottunut lähiterapian toiminnalliseen tekemiseen, asiakkaan tutkimiseen kaikilla aisteilla ja läsnäolon kannustavaan voimaan. Aiemmin kuuluin itse asiaa epäilevien joukkoon, mutta päätin tarttua tarjottuun haasteeseen ja aloitin etäpuheterapian toteuttamisen muutama vuosi sitten Coronarian kuntoutuspalveluissa.

En ennakkoon arvannutkaan, mitä kaikkea etäpuheterapia tuo tullessaan. Onneksi etäpuheterapian aloituksen tukena oli koko ajan Coronarian ICT-asiantuntijat, ja laitteet sekä ohjelmisto oli mietitty jo melko valmiiksi. Etäpuheterapian vaikuttavuudesta oli jo näyttöä, joka rohkaisi tarttumaan uuteen haasteeseen.

Minut on yllättänyt myönteisesti etäpuheterapian toimivuus ja se, kuinka innostuneita suurin osa asiakkaista on ollut. ”Puhuva telkkariterapeutti” on ollut lähes kaikille lapsille esikouluiästä alkaen mukava vaihtoehto. ”Mene takaisin sinne tietokoneeseen”, tuumasi eräs lapsi tavattuaan terapeuttinsa kasvotusten. Myös aikuisille kuntoutujille etäpuheterapia voi olla mieluisa vaihtoehto.

Etäpuheterapia soveltuu muun muassa änkytyksen ja sanavarastopulmien kuntoutukseen

Ensimmäiset asiakkaani olivat koululaisia, ala- ja yläasteikäisiä. Terapiat aloitettiin lähiterapialla ja ensimmäisellä kerralla tutustuttiin myös etäkuntoutuslaitteisiin yhdessä. Mikäli asiakas / perhe haluaa ja heillä on toimiva tietokone internetyhteyksineen, voidaan terapiaa toteuttaa myös kotiin. Etäpuheterapiassa kuvan ja äänen laadun on oltava erinomainen.

Ennen etäpuheterapian aloitusta piti tutustua lainsäädäntöön, etäohjelman käyttöön ja kiemuroihin, terapian harjoitusten mahdollisuuksiin ja mahdottomuuksiin, lukuisiin uusiin yhteistyötahoihin sekä etäavustajiin. Avustaja voi olla asiakkaan tukena terapiatilanteessa, puheterapeutin toteuttaessa terapian videoneuvotteluteitse toiselta paikkakunnalta.

Etäpuheterapian aloitukseen sisältyi jatkuvaa käytäntöjen opettelua, oikean huonejärjestelyn miettimistä, materiaalilähetyksiä, verkkomateriaalin etsimistä, interaktiivisten tai muuten mielenkiintoisten näyttöharjoitusten tekemistä sekä paljon mukavaa ideointia. Uusi kuntoutusmuoto yllätti sekä haasteillaan että hienoudellaan.

Etäpuheterapia on tuntunut soveltuvan muun muassa sanavarasto- ja käsitteistöpulmien, kerronnan, lukihäiriöiden, änkytyksen, laajempien kielellisten vaikeuksien, aikuisneurologisten potilaiden, viittovien asiakkaiden ja soveltaen jopa mutismin kuntoutukseen. Myös ryhmäterapia on onnistunut, mutta vaatii vielä enemmän laitteistolta, tilalta ja suunnittelulta.

Jokaisen asiakkaan kohdalla arvio soveltuvuudesta tehdään erikseen. Vaikuttavuutta terapiassa lisää se, että lähes joka käynnillä on avustajamme lisäksi mukana asiakkaan vanhempi tai muita tärkeitä ihmisiä, usein aktiivisena toimijana. Pitäisi ehkä puhua terapian ohella myös etäohjauksesta. Koulujen terapioissa voi välillä vanhemman sijasta käydä lapsen opettaja tai ohjaaja.

Etäpuheterapian toteutus vaatii asiaan perehtymistä

Etäpalveluiden toteutus on kehittynyt teknisesti monella tapaa. Etäpuheterapiassa sekä tekniikassa että uudenlaisissa harjoituksissa, kuntoutuksen suunnitteluun kuluvassa ajassa ja monessa muussa asiassa on välillä haasteita, mutta silti terapia on toimivaa ja joskus parempi vaihtoehto kuin lähiterapia. Etäpuheterapiaan ei pidä kuitenkaan ryhtyä kevein perustein eikä asiaa tuntematta. Aluksi etäterapian suunnittelu vie enemmän aikaa, ja yhteistyö eri tahojen kanssa tai taitojen siirtäminen uusiin tilanteisiin täytyy myös hoitaa, vaikka ei kävisikään paikan päällä.

Etäterapiat eivät tule korvaamaan lähiterapioita, jotka ovat edelleen terapiatyön helmi ja useimmiten paras ja monipuolisin vaihtoehto kaikille. Etäterapiat ovat kuitenkin hieno mahdollisuus. Myös etäterapiassa asiakkaat tulevat läheisiksi ja tärkeiksi, heidän hyvät ja huonot mielialansa tai ylpeys edistymisestä välittyvät bittiavaruuden läpi, ja he myös kokevat terapeutin tuen ja kannustuksen.

Etäterapia voi olla elävää, sisältää piirtämistä, musisointia, lautapelejä tai kuperkeikkoja. Melkein mitä vain. Olen pitänyt jo pitkään etäterapiapäiviä kolmeen eri kuntaan, joihin lähiterapiaa ei riittävästi järjesty. Meillä on lisäksi joukko muita innostuneita, joista muutama on ryhtynyt kokopäiväisiksi etäterapeuteiksi. Etäpuheterapian avulla voidaan tarjota puheterapiapalveluja paikkakunnille, joissa erityisasiantuntijoiden palvelut ovat riittämättömiä.

Tätä kirjoittaessani Ylen uutisissa kerrotaan virtuaalituoksuista, joita on kehitetty Tampereella. Pari vuotta sitten en olisi uskonut, että käytän välillä virtuaalilaseja etäterapiaharjoitteluun, ja voin vaikka itse luoda niihin harjoituksia. Kenties vaikkapa käsite- ja sanavarastoharjoitteluun voidaan lisätä lähivuosina myös tuoksut, jotka syventävät kokemusta ja oppimista. Kehitys on mielestäni hyvästä. Terapian tarve ja tavoitteet ovat silti ennallaan.

Kirjoitan etäterapiaan liittyvistä ilmiöistä lisää. Seuraahan blogia, jos aihe kiinnostaa!