Isä lukee lapselle

Fyra fördelar med att läsa högt för barn

Puheterapia

Först och främst: Trevlig samvaro!

Det är lika trevligt för den vuxna som för barnet att ta en paus från vardagen och läsa en stund tillsammans.

Ökat ordförråd

Genom att läsa böcker för barn använder man ord som barnet kanske inte stöter på i vardagen. Högläsningen gör därför att barnets ordförråd växer. Ett ökat ordförråd har många fördelar, t.ex. vid senare läsinlärning och läsförståelse.

Tempo och tydlighet

När man läser högt sänker man taltempot, uttalar orden tydligare och uttrycker sig i fullständiga meningar. Detta gynnar alla barn, men speciellt barn som har svårigheter i sin tal- och språkutveckling.

Fantasi och empati

Genom böcker introducerar du barnet till nya karaktärer, upplevelser och tankesätt. En ny värld öppnar sig. Barnet får genom läsning möjlighet till fantasi och fler inre bilder.

Trevliga lässtunder!

Stina Harmia,talterapeutstuderande