Språket som ett isberg?

Puheterapia

Som snart färdig talterapeut blir jag allt mer medveten om att språket består av så många olika delar. Vissa delar är det lättare att höra och uppmärksamma än andra. Genom att jämföra språket med ett isberg kan man få en uppfattning av språkets olika delar. Både barn och vuxna kan ha förseningar och svårigheter inom alla delar. Då kan en talterapeut vara till hjälp!

Jag tänker mig att ovanför vattenytan finns fonologin, uttalet och grammatiken. Hur vi uttalar, kombinerar och böjer ord är lätt att höra, vilket gör att fonologin och grammatiken placerar sig ovanför vattenytan. En talterapeut kan ge uttalsträning eller stödja utvecklingen av grammatiska strukturer som t.ex. prepositioner och meningsuppbyggnad.

isberg

Precis vid vattenytan är ordförrådet. Ordförrådet delas in i en aktiv och en passiv del. Aktiva delen består av de ord vi spontant använder och den passiva delen av ord vi förstår, men inte använder när vi pratar. Det är viktigt att ge barnet tid att söka orden och aktivera sitt ordförråd. Hos en talterapeut kan man t.ex. öva sig i att öka det aktiva ordförrådet.

Under vattenytan finns språkförståelsen. Man skiljer mellan språk- och situationsförståelse. Språkförståelse är att förstå t.ex. instruktioner utan att ha andra synliga ledtrådar som hjälp i omgivningen. Situationsförståelse är när det finns ledtrådar i omgivningen som tillåter oss att dra slutsatser om vad som sägs. Det kan t.ex. handla om att en vuxen på dagis säger ”Nu går vi ut!” och man ser att alla kompisar börjar röra sig mot tamburen och klä på sig ytterkläderna. För barn kan man underlätta språkförståelsen genom att t.ex. tala i kortare meningar, upprepa nyckelord och dela upp instruktioner i olika led.

Kommunikation ligger som grund till hela vårt språk. Viljan att kommunicera med andra människor är det som vårt språk bygger på. Kommunikation begränsas inte till tal, utan kan också innebära att kommunicera genom bilder eller tecken. Kommunikation är också att använda kroppsspråk och blickontakt. Alla språkets delar som är under vattenytan kan självklart synas utåt genom vårt beteende och hur vi talar med andra.

Det är spännande det här med språket och så mångsidigt att det alltid finns någonting ”att bita i”!

Stina Harmia,
talterapeutstuderande