Julian tarina: ADHD-diagnoosin myötä kohti Oma Väylä -kuntoutusta ja tukea

AsiakastarinaOma väylä -kuntoutus

Julialla todettiin ADHD syksyllä 2022, ja siitä lähtien hän on saanut tukea ja kuntoutusta lääkärin ja omaohjaajansa Ruutin avustuksella. Kuntoutusjakso on tuonut Julian elämään turvaa, suunnitelmallisuutta ja ryhtiä päivittäiseen arkeen.

Ensimmäiset vihjeet Julia sai ADHD-oireistaan vuotta ennen virallista diagnoosia. Hän löysi netistä toisten tarinoita ADHD:n oireista ja pystyi samastumaan heidän kokemuksiinsa. Julia alkoi ottaa asiaa puheeksi vanhempiensa ja koululääkärin kanssa, ja kuuden kuukauden selvitysten jälkeen hän pääsi testeihin. Diagnoosin myötä avautui mahdollisuus saada tukea ja apua Oma Väylä -kuntoutuksen kautta.

Julian kuntoutusjakso alkoi tammikuussa 2023, ja siitä lähtien hän on tavannut omaohjaajansa Ruutin viikoittain Coronarian tiloissa. Ruut toimii Julian tukiaikuisena ja he hoitavat yhdessä Julian elämässä meneillään olevia asioita. Kuntoutus on auttanut Juliaa ymmärtämään itseään ja omaa toimintaansa paremmin. He etsivät yhdessä tukikeinoja ja apua Julian itsenäiseen elämään. Oma Väylä -kuntoutus tarjoaa Julian elämään turvallisuutta ja mukavuutta. Julian ja hänen omaohjaajansa Ruutin välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri.

Julialla on sosiaalisten tilanteiden ahdistusta, mikä on vaikuttanut hänen arkeensa merkittävästi. Kuntoutuksen aikana hän on saanut vinkkejä ja apukeinoja tilanteiden käsittelyyn. Julia kuvailee, että jos hän kokee huolta tai ahdistusta jostakin asiasta, he keskustelevat siitä tapaamisissa Ruutin kanssa ja pyrkivät avaamaan erilaisia näkökulmia asiaan liittyen. Esimerkkinä Ruut mainitsee Julian ahdistuksen ja aloittamisen vaikeuden liittyen ennakkotehtäviin, jotka vaaditaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon koulutukseen hakeutumisessa. Ruutilta saatu apu auttoi Juliaa etenemään tehtävissä, ja seuraavalla tapaamiskerralla hän oli jo hyvässä vauhdissa. Onnistumisesta kertominen seuraavassa tapaamisessa toi iloa Julialle itselleenkin.

Oikea-aikainen tuki avaa uusia mahdollisuuksia

Julian kuntoutusjakso jatkuu vielä joulukuuhun asti, ja mikäli hän saa koulupaikan, hänellä on vielä kuuden kuukauden ajan mahdollisuus saada tukea myös koulun alkuun Ruutilta. Tämä tuo lisävarmuutta tulevaisuuden suunnitteluun ja auttaa Julian siirtymistä uuteen kouluympäristöön.

Julian tausta- ja elämäntilannetta tarkasteltaessa saamme kuvaa siitä, miten hän on edennyt tähän pisteeseen. Hän asuu tällä hetkellä Hämeenlinnassa, jonne hän muutti opiskelemaan merkonomiksi vuonna 2021. Julia ehti opiskella vuoden, kunnes uupumus johti sairaslomalle. Masennusdiagnoosi ja nykyiset uupumuksen oireet vaikuttavat edelleen hänen elämäänsä. Merkonomikoulu ei tuntunut sopivalta, mikä osaltaan vaikutti hänen tilanteensa kehittymiseen.

Julia on hakenut yhteishaussa uuteen kouluun Hyvinkäälle opiskelemaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa. Hän odottaa innolla ja toiveikkaana, että pääsisi aloittamaan opinnot uudessa koulussa. Vapaa-ajallaan Julia nauttii piirtämisestä, maalaamisesta ja käsityöprojekteista, kuten virkkaamisesta. Hänellä on myös kaksi vuotta vanha kissa kotona kaverina. Postcrossing -harrastus, jossa lähetetään postikortteja ympäri maailmaa, on myös lähellä Julian sydäntä. Hän on kerännyt albumiin kaikki saamansa kortit. Julian läheisimpiin ihmisiin kuuluvat perhe, äidin siskon perhe sekä läheiset ystävät Lopella ja Lammilla. Yhteyttä he pitävät pääsääntöisesti puhelimitse.

Julian omaohjaaja Ruut kuvaa, miten Julia on rohkeasti vienyt asioitaan eteenpäin. Alun pelot ja jännitys ovat väistyneet tapaamisten myötä, ja hänelle on annettu tilaa ajatella ja olla oma itsensä. Omaohjaaja kannustaa Juliaa tuomaan rohkeasti esille omia osaamisiaan ja luonteenpiirteitään. Omaohjaajana hän on kuunnellut, auttanut, vahvistanut ja kannustanut Juliaa. Julian oma tarina on saanut uuden muodon, joka vaikuttaa niin hänen henkilökohtaiseen elämäänsä kuin ammatinvalintaankin. Omaohjaaja uskoo, että Julian osoittamilla taidoilla hänet tullaan valitsemaan haluamaansa kouluun.

Julian on löytänyt Oma Väylän sekä Ruutilta saamansa valmennuksen myötä tukea ja selkeyttä elämäänsä, oppinut ymmärtämään itseään paremmin ja saanut työkaluja selviytyä arjen haasteista. Kuntoutusjakson aikana hän on saanut tukea myös sosiaalisten tilanteiden ahdistukseen, mikä on ollut merkittävä tekijä hänen elämänsä helpottamisessa.

Toivotamme Julialle kaikkea hyvää jatkossa ja onnea tuleviin opintoihin. Hänen tarinansa osoittaa, miten tärkeää on saada oikea-aikaista tukea ja apua elämän eri haasteisiin, ja miten se voi avata uusia mahdollisuuksia ja auttaa löytämään oman polun eteenpäin.

Nuori nainen rannalla huppu paassa hymyilee

Oma väylä -kuntoutusta ympäri Suomen

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16-29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle, jolla on ADHD- tai autismikirjon diagnoosi. Kuntoutuksen tavoitteena on tarjota nuorelle yksilöllistä tukea arkeen, sosiaalisiin suhteisiin, opintoihin tai työelämään. Kelan palveluna Oma väylä -kuntoutus on asiakkaalle maksuton.

Lue lisää kuntoutuksesta