Kun yksi perheestä sairastuu, koko perhe tarvitsee tukea

Psykoterapia

Kun perheenjäsenistä yksi sairastuu joko fyysisesti tai psyykkisesti, vaikuttaa se koko perheen toimintaan, sillä perhe on systeemi, jossa kaikki osat vaikuttavat toistensa toimintaan.

Nykypäivänä erilaiset psyykkiset sairaudet ovat entistäkin tavallisempia, ja suomalaisistakin vähintään joka viides kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Olipa kyseessä sitten vanhemman mielenterveyden häiriö tai päihdeongelma, lapsen tai nuoren mielenterveyden ongelma tai neuropsykiatrinen häiriö, vaikuttavat yhden perheenjäsenen haasteet myös muihin perheenjäseniin.

Mitä perheenjäsen voi tehdä, jos läheinen sairastuu psyykkisesti?

Kun läheinen sairastuu psyykkisesti, on tärkeä hankkia tietoa sairaudesta. Tieto auttaa välttämään väärinymmärrysten ja tulkintojen tekemistä sekä auttaa perheen vuorovaikutuksen tukemisessa. Lapselle on tärkeä kertoa rehellisesti ja lapsen kehitystasoa vastaavalla tavalla vanhemman sairaudesta ja seurauksista. Lapsen huolta vanhemman voinnista voi keventää kertomalla, että vanhempi saa sairauteensa apua esimerkiksi terapiasta tai lääkityksestä. Perheenjäsenten on tärkeä hankkia itselleen tukea ja apua ja pitää huolta itsestään. On myös tärkeää huomata hyvät ja toimivat asiat perheessä, jotta psyykkinen sairaus ei väritä liiaksi arkea.

Miten sairastuminen voi vaikuttaa perheeseen

Usein perheenjäsenet saattavat kokea syyllisyyttä ja häpeää tilanteessa, jossa läheinen sairastuu. On luonnollista miettiä, onko itse tehnyt jotain väärin tai onko jotain jäänyt huomaamatta. On hyvä tiedostaa, että mielenterveyden ongelmat ovat monisyisiä haasteita, eikä niihin ole vain yhtä selittävää tekijää. Sekä sairastuneen että perheenjäsenten on hyvä ottaa rauhallisesti ja muistaa kärsivällisyys ja ymmärrys, sillä kuntoutuminen vaatii monesti aikaa.

Hyvä perhe-elämä sairastumisesta huolimatta

Vaikka perhettä olisikin kohdannut mielenterveyden häiriö, se ei kuitenkaan sulje pois hyvän ja kokemusrikkaan elämän elämistä. Tämän korostaminen sekä kuntoutujalle että koko perheelle on ensiarvoisen tärkeää.

Onko sinun perhettäsi kohdannut perheenjäsenen sairastuminen?

Saat tukea tilanteeseen esimerkiksi perheterapeutiltamme, joka tukee ja antaa kaikille perheenjäsenille työkaluja asian käsittelyyn.

Soita meille ja etsitään yhdessä juuri teidän tilanteeseen sopiva terapeutti meiltä.

Perhe keskustelee keltapaitaisen naisen kanssa.

Perheterapeutti tukee elämän muutostilanteissa

Perheterapialla vaikutetaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista. Tarkastelemalla tilannetta eri perheenjäsenten näkökulmasta mahdollistetaan yhteinen ymmärrys ja juuri kyseiselle perheelle soveltuvat muutoksen ratkaisumallit.

Tutustu perheterapiaan