Tyttö roikkuu puolapuissa hymyillen.

Kuntoutuskenttää pöllyytetään

Fysioterapia

Koko kuntoutuksen toimiala kaipaa sen rautaisen osaamisen ja yhteiskunnallisten hyötyjen näkyvämmäksi tekoa. Tarvitsemme statuksen nostoa tärkeimpänä toiminta- ja työkykyä edistävänä toimialana, joka koskettaa suomalaisten elämää vauvasta vaariin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon kentän. Kuntoutuksen ja sen erityisalojen laiminlyönti sotessa olisi kohtalokasta niin kansantaloudellisesti kuin satojen tuhansien perheiden elämässä. Tämän tietävät erityisesti kaikki kuntoutuksen kentällä työtä tekevät asiantuntijamme ja kuntoutusta tarvitsevat asiakkaamme.

Kuntoutusjärjestelmää ja sen rahoitusta uudistetaan, mikä tuo pitkällä tähtäimellä asiakkaillemme paljon hyvää – valinnanvapautta ja selkeämpiä kuntoutuspolkuja. Kelan palvelut siirtynevät vuosien saatossa maakunnille, mutta Kelan ohjaava rooli on vielä valitettavan epäselvä. Se on kuitenkin selvää, että palvelusetelit tulevat kuntoutukseenkin, mikä on periaatteessa kaikille hyvä juttu. Palvelusetelien lisäksi Kelan ehkä jo vuonna 2020 käynnistämä rekisteröintimenettely on palvelusetelimäinen, jolloin hinnat tulevat todennäköisesti olemaan kiinteitä ja hintataso keskimääräisesti alemmas laskettu.

Me koulutuksiin panostaneena toimijana toivomme jatkossa laatupisteillä hintojen porrastusta, mikä olisi reilumpaa palveluntarjoajille, jotka panostavat muun muassa omaan tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Jo 2018 Kela- kilpailutuksessa olisi ollut teknisesti täysin mahdollista antaa lasten kuntoutuksen erityisosaajille mahdollisuus saada lisäpisteitä osaamisestaan, kuten esimerkiksi ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden kanssa toimittiin.

Aiemmin Kelalla ei ole ollut juuri hintakontrollia, ja kritisoidussa vuoden 2018 kilpailutuksessa kontrolli luotiin valitettavasti laatupisteiden arvotusta laskien. Meille, jotka olemme satsanneet vahvasti henkilöstön koulutuksiin, hyviin toimitiloihin ja laadukkaisiin työ- ja terapiavälineisiin, on tämä kylmää kyytiä. Myös asiakasnäkökulmasta on todellinen uhka, että vaativimman kuntoutuksen tarvitsijat eivät löydä osaajia jatkossa riittävästi, kun eniten kouluttautuneet, vaativimpia kuntoutuspalveluita toteuttavat voivat jäädä ulos tarjouskilpailusta.

”Hillotolpan potkiminen on ohi.” Olen viime-aikoina kuullut tämän oudosti kalskahtavan lauseen Suomen lukuisilta eri kuntoutuksen toimijoilta. Samaan aikaan lause kuulostaa talouden näkökulmasta oikeutetulta suuntaukselta, mutta myös vaaralliselta, kun asiantuntijoiden toimeentulo ja tietyt erityisosaamisen alueiden, kuten lasten terapioiden saatavuus, on todellisessa vaarassa. Kun kysymys on erityisen vaativasta palvelusta, kuntoutus voi mielestämme maksaa enemmän kuin peruspalvelu, jolloin kyse ei ole hillotolpan potkimisesta, vaan hintojen porrastuksesta. Malli toisi hyödyn sekä tilaajalle, tekijälle että asiakkaalle. Porrastus mahdollistaisi sen, että vasta työnsä aloittaneet pääsevät tekemään työtä aloittaen ensin vähemmän erityisosaamista tarvitsevista asiakkuuksista. Myös tulevan polven on päästävä kehittymään uusiksi huippuammattilaisiksi.

Kovien Kela-hintojen aika alkaa siis olla ohi hintakontrollin myötä, ja koko kuntoutuksen palvelutarjonta liukuu muita sosiaali- ja terveyspalveluja muistuttavaan, vahvasti hintakilpailtuun tilaan. Coronarialla liputamme hintaporrastuksen puolesta ja olemme varustautuneet Kelan rekisteröintimenettelyyn maltillisella, mutta pärjäämisen mahdollistavalla hintatasolla hakien vakautta ja jatkuvuutta toimintaamme tulevaisuudessakin. Edelleen joidenkin toimijoiden harrastama hintojen polkeminen on mielestämme kritisoitavaa, kun arvostusta peilataan kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Toisaalta, kuka uskaltaa pelata tuplakuittia omalla tai henkilöstönsä toimeentulolla. Kilpailutuksissa tehdään päätöksiä kymmenistä eri näkökulmista, ja niiden tehtyjen päätösten kanssa on opittava pärjäämään tavalla tai toisella. Tätä on yrittäjyys, vaikkei se usein ole helppoa.

Asiakas arvostaa edelleenkin erityisosaamista! Meille pettymyksen tuoneesta Kelan kilpailutuksen laatuarvotuksesta huolimatta aiomme panostaa henkilöstön koulutukseen jatkossakin. Uskomme erityisosaamisen olevan edelleen paras kilpailuvalttimme tulevaisuudessa, kun valinnanvapaus lisääntyy. Korkeakoulutettuja kuntoutuksen asiantuntijoita tarvitaan aina. Aiomme erottautua osaamisella ja hyvillä koulutusmahdollisuuksilla, kuitenkin samalla ollen kustannustehokas palveluntarjoaja palveluntilaajillemme, vaikka se on vaikeaa. Sote-alalla yrittäjän työ ei ole mustavalkoista, jonka voi jaotella halpa - huono tai kallis - hyvä. Jos todennettava laatu ja toimijan palveluprosessit ratkaisisivat kilpailutuksissa, tällöin peli olisi kaikille kentän yrittäjille reilu, niin pienille kuin suurille.

Kuntoutuksen arvostuksen on kasvettava terveydenhuollon kokonaisuudessa, jolle varatut yhteiset rahat eivät riitä kantamaan nykyistä laitos- ja lääkärivoittoista systeemiä. Ennaltaehkäisevät ja toimintakykyä tukevat palvelut on siis tuotava lähelle asiakkaan arkea, mikä on meidänkin missiomme. Kun arvostus kasvaa, täytyy myös hinta- ja palkkakehityksen lähteä nousuun pikkuhiljaa. Siksi kuntoutuksen asiantuntijoiden on askellettava pystyssä päin ja osattava näyttää arvonsa sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tärkeimpänä yhdistävänä tekijänä. Sotepalveluiden integraatiosta puhuttaessa lentelee paljon sananhelinää, mutta kuntoutus ja sen osaajat ovat juuri se moottori, jolla voi aidosti yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä säästää yhteiskunnan kustannuksia. Nämä kaksi asiaahan olivat koko sote-sopan suurimmat tavoitteet.

Anu Karinen,
toimitusjohtaja, Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy