fysioterapeutti hieroo polvea

Fysioterapiasta apua polvi- ja lonkkanivelten kulumiin sekä kipuihin

Fysioterapia

Polvi- ja lonkkanivelten kulumat ovat yleisiä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaa vaativia ongelmia. Yksittäistä syytä nivelten kulumiselle ei useimmiten osata sanoa, mutta kulumiselle altistavia tekijöitä ovat muun muassa ylipaino, ikääntyminen, nivelen alueen vammat kuten murtumat tai nivelsidevammat sekä niveliä runsaasti kuormittava raskas fyysinen työ. Myös nivelten virheasennot ja niiden myötä tuleva normaalista poikkeava kuormitus altistavat nivelten kulumiselle. 

Nivelen kuluessa nivelpinnoilla oleva vaimentava rustokerros pehmenee ja ohenee, mikä johtaa nivelen liikelaajuuden pienenemiseen ja osalla ihmisistä aiheuttaa myös kipuja. Kulumamuutoksia kehittyy iän myötä kaikille ihmisille, mutta valtaosa kulumamuutoksista on kivuttomia.

Liikunta tärkeää nivelruston hyvinvoinnille

Nivelruston hyvinvoinnin kannalta liikunta on tärkeää, sillä se ylläpitää normaalia rustokudoksen aineenvaihduntaa ja voitelee niveltä. Terveen ihmisen ei tarvitse kulumavaurioiden pelossa vältellä mitään liikuntamuotoa. Jos nivelkivun aiheuttajaksi on kuitenkin jo todettu kuluma, on suositeltavaa välttää niitä lajeja, jotka kipua provosoivat. 

Liikuntaa ei kuitenkaan kannata heti lopettaa kipujen vuoksi, vaan ensin kannattaa selvittää, voisiko kipu aiheutua jostain muusta syystä kuin kulumasta ja ollakin siten hoidettavissa kuntoon niin, että omaa mieluisaa lajia pystyisi jatkamaan. 

Mikäli omalle lajille täytyy lähteä etsimään vaihtoehtoja ovat esimerkiksi uinti, vesijuoksu, vesivoimistelu, pyöräily ja kuntopyöräily lajeja, joita useat polvi- ja lonkkanivelten kulumista kärsivät voivat harrastaa kivuttomasti, koska niissä kehon paino ei ole alaraajojen päällä. Myös kävely ja hiihto sopivat useimmille nivelkulumista huolimatta. Liikunnassa tärkeää on ylläpitää nivelen normaalia liikelaajuutta mahdollisimman pitkään sekä pitää yllä lihasvoimia.

Milloin hakeutua fysioterapeutille nivelkuluman takia?

Mikäli liikkuvuus lonkassa tai polvessa lähtee rajoittumaan tai nivelen kipu alkaa häiritsemään normaalia elämää, kannattaa hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutti mittaa nivelen liikkuvuuden ja seuraa sen ylläpysymistä. 

Fysioterapiassa nivelen liikkuvuutta voidaan pyrkiä lisäämään erilaisten veto- ja mobilisaatiohoitojen avulla. Usein jo näillä saadaan kipuoireilua vähenemään. Lisäksi asiakkaalle ohjataan kotiin liikkuvuusharjoitteet, joilla hän pystyy pitämään itse huolta nivelliikkuvuuden säilymisestä. 

Liikkuvuusharjoitteiden lisäksi fysioterapiassa pyritään lihasvoiman lisääntymiseen, mikä myös vähentää kipuja ja tukee kuluneita niveliä paremman asennon säilyttämisessä ja ohjaa oikean liikeradan löytämisessä. Etenkin reisi- ja pakaralihaksen hyvä voimataso on tärkeä säilyttää lonkan ja polven kulumasta huolimatta.

Fysikaalisista hoidoista apua nivelkipuihin

Myös fysikaalisilla hoidoilla on mahdollista lähteä vaikuttamaan nivelen kulumasta johtuvaan kipuun. Syvälämpöhoidoista etenkin ultraääntä on perinteisesti käytetty nivelkipujen hoidossa. Myös kylmähoito on tehokasta erityisesti polvinivelen turvotuksen ja kuumotuksen hoidossa. Fysioterapeutilta saa ohjausta myös kotona tapahtuvaan kylmähoitoon. 

Akupunktiosta ja sähköhoidoista on myös apua osalle polven nivelrikkokivusta kärsivistä. Kivun hoitaminen on kuitenkin usein vain ensiapua, jonka lisäksi aktiivinen harjoittelu on tärkeää pysyvämpien tulosten saavuttamiseksi.

Usein fysioterapialla saadaan siirrettyä tekonivelen asentamisen tarvetta jopa vuosilla eteenpäin ja osa pärjää tehokkaan fysioterapian avulla kokonaan ilman leikkaushoitoa. Osalla asiakkaista tekonivelleikkaus tulee kuitenkin ajankohtaiseksi toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyttämiseksi jatkossakin.

Tekonivelleikkaukseen valmistautumisessa fysioterapeutti voi olla apuna. Tärkeää on, että ennen leikkausta saavutetaan mahdollisimman hyvä liikkuvuus ja lihasvoima, jotta leikkauksesta palautuminen olisi parempaa ja nopeampaa. 

Leikkauksen jälkeen fysioterapia alkaa sairaalassa usein jo leikkausta seuraavana päivänä ja jatkuu kotiutumisen jälkeen avoterapiana. Leikkauksen jälkeen tavoitteena on palauttaa alaraajan lihasvoimat ja liikkuvuus sekä opetella normaali kävelymalli uudelleen. Fysioterapeutti auttaa tarvittaessa myös apuvälineiden suunnittelussa ja hankinnassa ja opastaa niiden käytössä sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen.