Vanhempi mies ja sininen jumppapallo

Kuinka säilyttää toimintakyky niin, että voit asua kotona mahdollisimman pitkään?

Fysioterapia

Viime aikoina vanhustenhoito ja sen laatu ovat puhuttaneet ihmisiä Suomessa. Esille on noussut paljon kokemuksia erilaisista asumismuodoista ja -palveluista. Senioriasiakkaiden kanssa keskustellessa useimpien toiveena on kuitenkin pystyä elämään omassa tutussa kodissa mahdollisimman pitkään, jopa koko elämä.

Mitä sitten tarvitaan siihen, että kotona asuminen onnistuu? Fyysisen toimintakyvyn kannalta alaraajojen lihasvoima, liikkuvuus ja tasapaino ovat tärkeimmät kotona asumista turvaavat tekijät. Myös yleiskunnolla on merkitystä, jaksaako ihminen huolehtia itsestään ja jokapäiväisistä arkiaskareista, jotta kotona asuminen mahdollistuu. Muistin ja aistien, etenkin näön riittävän hyvä toiminta ovat myös kotona asumisen edellytyksiä.

Kotona pärjäämistä vaarantaviin tekijöihin kannattaa vaikuttaa jo ennaltaehkäisevästi. Riittävä arkiaktiivisuus pitää yllä yleiskuntoa ja lihasvoimia. Jos ihminen asettuu paikoilleen passiiviseen elämään, toimintakyky heikkenee nopeasti. Silloin kun liikkuminen on vielä kohtuullisen helppoa, kannattaa pysytellä aktiivisena. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on aina helpompaa kuin heikentyneen kunnon kohottaminen.

Kodin ulkopuolelle lähteminen on tärkeää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kannalta. Erilaiset asioinnit esimerkiksi kaupassa, kirjastossa ja apteekissa kannattaa tehdä mahdollisimman suurelta osin itse. Asioiden hoitaminen itsenäisesti vaikuttaa positiivisesti myös itsetuntoon ja tukee muistitoimintojen säilymistä.

Ylläpidä yleiskuntoa mieluisalla lajilla

Vanhempi mies, fysioterapeutti ja jumppakeppi

Yleiskuntoa voi pitää yllä esimerkiksi kävelylenkeillä, pyöräilemällä, tanssimalla tai vesijuoksemalla. Laji voi olla mikä tahansa itsellesi mieluisa laji. Riittää että hengästyt kevyesti harjoitellessasi. Lihasvoimaa voit harjoittaa kotona esimerkiksi käsipainoilla, kuminauhalla tai kehon painolla tehtävillä harjoitteilla tai voit lähteä harjoittelemaan kuntosalille tai ryhmäliikuntatunneille. Liikkuvuusharjoitteet kannattaa yhdistää alku- ja loppuverryttelyihin tai tehdä kotona erillinen harjoitus, joka sisältää venyttelyjä ja nivelten liikeratoja ylläpitäviä harjoitteita.

Tasapainoharjoittelua voit tehdä kotona tai ohjatuilla tunneilla. Tasapainoharjoituksena toimii esimerkiksi vaihtelevissa ympäristöissä ja erilaisilla alustoilla kuten metsäpoluilla liikkuminen. Mikäli jokin vamma tai kiputila estää sinua harrastamasta liikuntaa, kannatta pyytää apua fysioterapeutilta. Soveltavia liikuntamuotoja löytyy lähes rajattomasti, ja fysioterapeutti on ammattilainen soveltavassa liikunnassa. Lisäksi fysioterapian avulla voit päästä eroon liikuntaa hankaloittavasta vammasta tai saada kipua lievitettyä siten, että liikkuminen taas onnistuu.

Esteetön koti helpottaa kotona asumista

Kotona selviytymiseen ja arkiaskareiden hoitamiseen vaikuttaa osaltaan kodin esteettömyys. Portaissa on tärkeää olla kaiteet, jotta niissä liikkuminen on turvallista. Jos ulkoportaat ovat esteenä ulos menemiselle, täytyy harkita turvallisen luiskan rakentamista portaiden lisäksi. Valaistuksen tulee olla riittävä, jotta kompastumisia ja kaatumisia pystytään välttämään. Matot eivät saa olla liukkaita eivätkä maton kulmat saa törröttää pystyssä ja pesutiloissa pitää olla pitävä lattia ja tarvittaessa suihkutuoli sekä kaiteita.

Mikäli kotiin tarvitsee apua, kannattaa sitä ottaa vastaan. Esimerkiksi ateriapalvelua kannattaa harkita, jos itse valmistettu ruoka on kovin yksipuolista tai jos ruoka jää usein kokonaan valmistamatta. Esimerkiksi lounasravintolassa syöminen voi myös olla päivän kohokohta, jonka ohessa myös arkiliikuntaa tulee huomaamatta. Riittävä energiansaanti ja monipuolinen ravinto turvaavat yleiskunnon ja lihasvoimien ylläpysymistä ja ehkäisevät sairauksia.

Siivousapu on usein myös ensimmäisiä avun muotoja, joita ikäihminen kotiin tarvitsee. Jos siivoaminen tuntuu liian raskaalta, aiheuttaa vaaratilanteita tai jää jopa kokonaan tekemättä, on viisasta hankkia kotiin siivousapua.

Terveelliset elämäntavat ehkäisevät muistisairauksia

Värikäs aamiainen

Yksi kotona asumista vaikeuttava tekijä on muistisairaudet, joita on mahdollista ennaltaehkäistä terveellisillä elämäntavoilla. Terveellinen ravinto, liikunta, riittävä uni, hyvät sosiaaliset suhteet sekä aivojen ja muistin käyttäminen tukevat muistin säilymistä myös heillä, joilla muisti on jo lähtenyt heikkenemään. Mikäli muistissa havaitsee ongelmia, kannattaa ne tutkituttaa nopeasti, sillä mahdollisen muistisairauden etenemiseen pystytään vaikuttamaan lääkkeillä. Lääkehoidon aloittaminen jo varhaisessa vaiheessa on siten myöhemmän toimintakyvyn kannalta ehdottoman tärkeää.

Iän myötä pitkäaikaissairauksien todennäköisyys lisääntyy. Etenkin aivoverenkierron häiriöt voivat romahduttaa toimintakykyä nopeasti ja siten vaarantaa itsenäisen kotona asumisen. Vakavampien sairauksien ennaltaehkäisyssä terveelliset elintavat ovat avainasemassa. Säännöllinen terveyden seuraaminen on myös tärkeää, ettei esimerkiksi korkea verenpaine ole turhaan lisäämässä aivotapahtumien riskiä. Omasta terveydestä kannattaa pitää hyvää huolta!

Fysioterapeutin kotikäynti mahdollistaa yksilöidyn avun

Fysioterapeutti on oikea henkilö antamaan sinulle vinkkejä ja ohjausta fyysiseen toimintakykyysi liittyvissä asioissa. Usein on järkevää vastaanotolla tapahtuvan käynnin sijaan kutsua fysioterapeutti käymään kotona, jotta kokonaistilanteesta saadaan parempi kuva. Kotikäynnillä voidaan kartoittaa paitsi omaa toimintakykyäsi, myös kodin esteettömyyttä. Kotiin annettavat harjoitteet on myös helpompi kohdentaa oikein silloin, kun fysioterapeutti on nähnyt kodin ja tietää millaiset harjoitteet siellä onnistuvat. Kotikäynneillä voidaan myös harjoitella juuri niitä asioita, jotka ovat sinulle vaikeita omassa kodissasi esimerkiksi vuoteesta ylösnousua tai portaissa liikkumista.

Fysioterapeutti näkee kotikäynnillä mahdollisen apuvälinetarpeen paremmin ja pystyy myös suosituksessaan ottamaan huomioon sen, millainen apuväline juuri sinun kotonasi toimii parhaiten. Fysioterapeuttiin voi ottaa yhteyttä ilman lääkärin lähetettä. Ja vaikka ongelma tuntuisi vähäpätöiseltä ja merkityksettömältä, kannattaa siihen kuitenkin hakea apua, koska pienet ongelmat ovat usein melko helposti hoidettavissa. Kasaantuessaan pienetkin ongelmat voivat kuitenkin aiheuttaa selkeitä puutteita toimintakykyyn ja vaikeuttaa itsenäistä kotona asumista.

Haluaisitko uusia vinkkejä kotona jumppaamiseen? Tutustu Kaikki Suomen seniorit jumppaa -haasteeseemme, jossa julkaisemme viikoittain uuden jumppavideon, jaamme liikuntavinkkejä ja arvomme joka viikko liikuntavälineitä.