Poika laskee liukumakea

Monipuolista fysioterapiaa HopLopissa osa 2 – liukuen liikkeelle

Fysioterapia

HopLop taipuu fysioterapian toteutukseen useimpien asiakkaiden kohdalla loistavasti. Me Coronarian terapeutit pääsemme aika-ajoin hyödyntämään HopLopin ympäristöä terapian toteutuksessa.

Terapeutti tuo asiakkaan tavoitteiden kannalta tärkeitä harjoitteita mielenkiintoisiin kohteisiin, kuten liukumäkiin, ja hyödyntää lapsen innostusta harjoitteluun, jolloin päästään helposti työskentelemään taitojen äärirajoilla.

Liukumäkiä HopLopeissa on tarjolla niin pienempiä kuin isompiakin, kovia ja pehmeitä. Vaihtoehtoja löytyy eri ikäisille lapsille ja erilaista rohkeutta tai taitoa omaaville lapsille. Myös lapsen yksilölliset ominaisuudet kuten lihasjäntevyys ohjaa fysioterapiassa sopivan mäen valintaa. Laskuja pääsee tekemään niin paljasta mäkeä pitkin kuin välineilläkin.

ÄN YY TEE NYT!

Fysioterapiassa yhdistyy usein tärkeiden arjen taitojen harjoittelu. Jo ennen liukua itse lähtö on tärkeä harjoituksen paikka. Liukumäki laskuun lähettämisellä harjoitellaan itsesäätelytaitoja, kun pitää odottaa omaa vuoroa, lähtölupaa sekä harjoitella kuulonvaraista erottelua. Lähtömerkiksi voidaan sopia esimerkiksi pam,ja lähettäjä sanoo pimpam,pum. Osaako lapsesi lähteä liukuun oikealla merkillä?

Liukumäen laskeminen istuen kehittää keskivartalon hallintaa ja istumatasapainoa, joita hyödyntäen lapsi oppii mukautumaan liikkeeseen ja saa voimakkaan kokemuksen liikkeestä sekä lopussa liikkeen pysähtymisestä. Myös kiihtyvän vauhdin aistiminen harjaannuttaa tasapainoelintä.

Mäenlasku selinmakuulla, kyljellään tai vatsallaan antaa voimakkaan aistikokemuksen koko kehon toisesta puolesta, kolmiulotteisuudesta ja muuttaa kokemusta liikkeestä istuma-asentoon verraten.

Laskeminen tunnelista voimistaa liikekokemusta näköaistin ollessa poissuljettuna: tämä vaatii jo luottamusta omaan kehonhallintaan ja kokemuksiin liukumäistä. Kehon hahmotusta voi harjoittaa myös laskemalla jalat koukussa, molemmat kädet pystyssä ylhäällä, kädet sivuilla tai kädet tiukasti kiinni vartalossa.

ONGELMANRATKAISUA RYHMÄSSÄ

Laskun välillä voi olla tehtävä, esimerkiksi antaa aikuiselle läpsy puolivälissä mäkeä. Tällöin lapsi harjoittelee liikkeen ajoittamista ja mahdollisesti etsii tapoja säädellä vauhtiaan, jolloin hän kehittää liikunnallisia ongelmanratkaisutaitojaan.

Vierekkäisistä mäistä yhdessä laskiessa voi tehdä yhteistä tehtävää esimerkiksi pyrkimällä laskemaan samaa vauhtia. Tällöin lapsi pyrkii säätelemään vauhtiaan ja tekee yhteistyötä muiden kanssa. Jos laskijoita on useampikin, lapset voivat yhdessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmaa, kuinka saada kaikki pysymään lähes samassa vauhdissa, kenen kannattaa olla keskellä ja kenen sivuilla. Lapset voivat yrittää pitää toisiaan esimerkiksi käsistä kiinni.

Laskeminen välineillä taas tuo turvallisemman olon laskemiseen, kun alustaan ei tule suoraa kontaktia. Jos lapsi voi valita eri välineitä hän kehittyy arvioimaan, miten hyvin eri materiaalit luistavat. Alustan avulla voi pyrkiä vaikuttamaan vauhtiin, jota voi hyödyntää tehtävissä. Liukumäen laskeminen yhdessä pienemmän lapsen kanssa antaa turvaa ensilaskuihin uusista mäistä. Lisäksi tulee mukautua laskukaverin kehon liikkeisiin ja pitää käsillä kiinni aikuisesta.

HopLop on ympäristönä virikkeellinen ja voi haastaa osaa lapsista. Tärkeää onkin, että terapeutti tai vanhempi pääsee kulkemaan ja tutkimaan ympäristöä yhdessä lapsen kanssa turvallisesti. Osa ajankohdista on hiljaisempia ja ajankohtaa säätämällä voidaan valita lapselle parhaiten sopiva tilanne.

Isona etuna kahdenkeskiseen terapiatilanteeseen verraten onkin, että HopLop käynneillä lapsi pääsee ottamaan mallia myös toisista lapsista ja voi harjoitella sopeutumista erilaiseen ympäristöön. Myös kuvatukea voidaan käyttää puistoon tutustumisen apuna. Terapiassa niillä voidaan rakentaa asiakkaan kanssa yhdessä jo etukäteen käynnin runkoa ja niiden avulla myös lopetuksen hetkeä voidaan helpottaa. HopLopin omia tukikuvia on saatavilla kassoilta kaikille niitä tarvitseville asiakkaille.

Kirjoittaja Rina Mannerkivi työskentelee Coronarian Lahden toimipisteessä fysioterapeuttina ja NDT/Bobath-vauvaterapeuttina.

Tämä on toinen osa kaksiosaista juttusarjaa nimeltä Monipuolista fysioterapiaa HopLopissaEnsimmäisessä osassa käsiteltiin sitä, kuinka liukumäkeen kiipeäminen ja konttaaminen kehittää lapsen motorisia taitoja.