Nuoren itsenäistyminen ja NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus

Nuoren itsenäistyminen tarkoittaa irtaantumista vanhemmista, omaan kotiin asettumista, omien asioiden hoitamista ja taloudellista vastuuta. Itsenäistyminen lisää vapautta mutta myös vastuu lisääntyy, ja sen hallitseminen voi tuntua vaikealta.

Nämä voivat kuulostaa monen korvaan itsestäänselvyyksiltä, mutta meillä kaikilla on erilaiset lähtökohdat lähteä itsenäistymään. Toiset nuoret eivät ole saaneet neuvoa ja ohjausta, miten lähteä rakentamaan omaa elämän polkua. Osalla on kerättynä pesämunaa ja osalla ei. Toisilla on oppimisen haasteita tai mielenterveysongelmia, jotka vaikeuttavat työ- ja opiskeluelämässä suoriutumista.

Jos nuorella on haasteita koulun, työn tai arkirutiinien kanssa, apua on saatavilla. Myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tulee saada avun piiriin. Työskentelen Coronarialla NUOTTI-valmentajana. NUOTTI-valmennus on 16-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu valmennus, jossa etsitään yhdessä keinoja elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Työssäni kohtaan nuorten kanssa päivittäin alla listattuja haasteita.

Hoitamattomat mielenterveysongelmat

Hoitamattomat mielenterveysongelmat vaikeuttavat työ- ja opiskeluelämästä suoriutumista. Esimerkiksi ahdistuneisuus, paniikkihäiriö ja masennusoireet voivat pitää nuoren tiukasti kotona tai omissa pienissä piireissä. Kauppaan tai muihin julkisiin paikkoihin meneminen voi olla niin vaikeaa, että sinne ei lähdetä. Mielenterveysongelmat vaivaavat nuoria kaikista lähtökohdista: toinen voi olla suorittajatyyppinen kympin oppilas, toinen rimaa hipoen peruskoulun suorittanut nuori. Mielenterveysongelmiin nivoutuu vahvasti elämänhallinnan haasteet kuten itsestä huolehtimisen ja kotiaskareiden laiminlyönti.

Liiallinen pelaaminen

Elämänhallintaa vaikeuttaa mikäli nuoren unirytmi on sekaisin. Taustalla voi olla tekemisen puute tai usein esimerkiksi liiallinen tietokone- ja pelimaailmaan uppoutuminen. Pelimaailmasta löytyy monille tärkeitä sosiaalisia kontakteja, mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia. Toisaalta liiallinen pelaaminen voi johtaa työ- ja opiskeluelämästä syrjäytymiseen, uniongelmiin ja vaikeuksiin luoda ja ylläpitää ihmissuhteita kasvokkain. Pelaaminen on liiallista silloin, kun se vaikeuttaa muista päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.

Kiusaaminen

Työssäni yksi raastavimmista tilanteista on kohdata koulukiusattuja nuoria. Kiusaaminen on voinut jättää niin kivuliaat arvet, että koulu ympäristönä ja työyhteisöt pelottavat. Kiusatut nuoret kokevat olonsa epävarmaksi muiden seurassa, ja sosiaalinen vuorovaikutus voi olla kömpelöä tilanteen pelottavuuden ja ahdistavuuden vuoksi. Usein kiusatut pelkäävät, että jos he menisivät taas opiskelemaan, heitä kiusattaisiin. Jos he menevät työpaikalle, työkaverit kiusaisivat. Kiusaamisen takia monet lahjakkaat nuoret päätyvät jäämään kotiin.

Nuoren elämänhallintaa tukee se, että hänellä on sopivan haastavaa tekemistä. Näin nuori ei kyllästy, mutta ei myöskään koe stressiä tai hallinnan puutetta liian haastavien tehtävien edessä. Nuoren osaamista ja resursseja on syytä arvioida, jotta voidaan ohjata nuori sopivaan työ- tai opiskelupaikkaan. Myös nuoren elämäntilanne ja aiemmat kokemukset vaikuttavat työ- ja opiskelukykyyn.

Nykynuorten vaihtelevat paineet

Nuorilla on usein paineita opiskelusta ja itsenäistymisestä. Arjen ennakoimattomuus ja rutiinien puute vaikeuttavat itsenäistymistä. Päivä- ja unirytmi voivat olla sekaisin, eikä nuori enää yksin saa muutettua elämänsä suuntaa, vaikka haluaisi. Opiskella pitäisi, mutta opinnot jäävät kesken poissaolojen tai sen vuoksi, ettei ole saanut tarvitsemaa yksilöllistä tukea ja ohjausta koulussa. Paineet aiheuttavat myös liiallista täydellisyyden tavoittelua ja kovaa suorittamista tehokkuutta arvostavassa yhteiskunnassa. Apua kannattaa pyytää ajoissa, ja sitä ei tarvitse hävetä.

Vinkkejä haasteiden selättämiseen

Mitä sitten voi tehdä, kun itsenäistyminen tai elämänhallinta tuntuu nuoresta haastavalta tai yllä kuvatut ongelmat vaivaavat elämää?

Monet hyötyvät kirjatun viikko-ohjelman tai kalenterin käytöstä. Viikoittaiseen harrastukseen ohjautuminen voi auttaa saamaan arkeen kaivattua struktuuria ja merkitystä. Mielekäs tekeminen auttaa jaksamaan myös muilla elämän osa-alueilla. Jos toimintakyky sen sallii, on tarjolla myös kuntouttavaa työtoimintaa, jonka avulla voidaan harjoitella sosiaalisissa tilanteissa olemista ja aikataulujen ja työelämän sääntöjen noudattamista.

Jos toiveissa on löytää opiskelupaikka, voidaan tehdä erilaisia ammatinvalintatestejä ja käydä tutustumassa oppilaitoksiin. Tarvittaessa voidaan tehdä yhdessä opettajien kanssa yksilöllisiä suunnitelmia koulunkäynnin mahdollistamiseksi.

Arkirutiinit lähtevät pienistä askelista

Kotiaskareiden hoitamiseen ja itsestä huolehtiminen voivat onnistua esimerkiksi merkkaamalla viikko-ohjelmaan pieniä tehtäviä: maanantaina käyn suihkussa, tiistaina pesen pyykkiä, keskiviikkona teen mielikuvaharjoitteen ja torstaina hoidan tiskit. Myös vapaapäiville kannattaa jättää tilaa. Itselle voi antaa palkinnon, kun on viikon ajan noudattanut viikko-ohjelmaa. Viikko-ohjelmaa ei kannata heti täyttää kokonaan, vaan aloittaa pienin askelin.

Jos kokee pelaamisen ongelmalliseksi, voi asettaa pelirajoja laitteille. Pelaamisen tilalle on löydettävä muuta yhtä mielekästä toimintaa. Ihminen on mielihyvähakuinen, joten jos jostain nautintoa tuottavasta asiasta haluaa päästä eroon, on tilalle löydettävä toinen nautintoa tuova asia.

Apua NUOTTI-valmennuksesta

NUOTTI-valmennuksen tarjoama tuki on matalan kynnyksen kuntoutusta, eikä esimerkiksi lääkärin lähetettä kuntoutukseen tarvita. Riittää, että soittaa Kelaan tai pyytää vaikka ystävää, sosiaaliohjaajaa tai terveydenhoitajaa soittamaan omasta puolesta, jos se tuntuu itselle vaikealta.

Coronarian Nuotti-valmennuksessa voidaan ohjata nuori tarvittaessa tarkempiin työ- ja toimintakyvyn arviointeihin tai tutkimukseen. Lisäksi voidaan etsiä yhdessä sopiva työ- tai opiskelupaikka, jossa huomioidaan nuoren tuen tarve. Älä epäröi pyytää apua, kun sitä tarvitset. Joskus pienikin tuki voi muuttaa elämän suunnan aivan toisenlaiseksi. Aina ei tarvitse olla vahva - pärjätä tai jaksaa yksin.