ruotsin ja suomen lippu liehuvat tangoissa ulkona

Svenska dagen - 6.11.2020

Vi terapeuter brukar tala om det terapeutiska greppet. I dag, på Svenska Dagen, funderar jag lite extra på vad det innebär och vad det ytterligare kan bli.

I takt med att vi som terapeuter utvecklas som yrkesmänniskor tenderar vårt grepp bli stadigare och mer finkänsligt. Vi vet när vi ska ge utrymme, inbjuda till samarbete eller stå på oss. Terapeuter kan aldrig göra ett gott jobb på basen av endast logiskt tänkande eller faktakunskap, utan måste ha alla sinnen i bruk och göra allt för att förstå människan som helhet. Det här tänker jag ganska ofta på. En sådan gång råkade jag på Hermes.

Hermes är dessvärre inte här och redo för dialog, utan en person ur den grekiska mytologin. Han sägs ha varit budbäraren för gudarnas ord till folket. De gamla grekerna förstod inte gudarnas budskap utan Hermes översättning, vilket gav honom positionen som gudarnas tolk.

Vad har Hermes att göra med det terapeutiska greppet kan man undra? Hermes förmåga har sedermera utvecklats till hermeneutisk forskning. I grova drag kan man säga att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan ”Vad visar sig här och vad betyder det?”. Tolkningen, i motsats till den förutsatta sanningen (finns den ens?), blir därmed det viktigaste.

I hermeneutiken liksom också i terapin, tänker jag mig, blir individens tolkning av människan och situationen det avgörande. Nya erfarenheter leder till ytterligare förståelse som i sin tur blir förförståelse i nästa mänskliga möte. Terapeutens förståelse är därmed i ständig förändring.  

I dagarna har vi tagit del av ett presidentval i väst. Det fick mig att tänka på hur viktigt förförståelse är, också utanför terapin, för genuina möten mellan människor med olika sorters vardag och bakgrund. Vad ser du? Hur tolkar du det? Hur agerar du utgående från detta? Det bemötande som syns härstammar inte bara ur förståelsen, utan berättar samtidigt väldigt mycket om de bakomliggande attityderna.

Politiken rår jag inte på, men som terapeut kan jag låta mina attityder och mitt grepp tala: Du är välkommen hos mig oberoende av kulturell bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, kroppsform, religion, ålder, funktionsvariation eller modersmål.

Var just den du är. Jag vill se Dig. Och om jag inte kan, så kan min kollega. Yhteinen ymmärrys löytyy kyllä.

Varmt välkommen!