Harmaahiuksinen nainen kävelemässä metsässä, reppu selässä.

Jalkavaivat kuntoon alaraajafysioterapian ja pohjallisten avulla

Fysioterapia

Jalkaterän tai alaraajan virheasento voi hoitamattomana saada aikaan nivelten ja rakenteiden ylikuormittumista ja aiheuttaa erinäisiä kiputiloja eri puolille kehoa. Uskoisitko, että esimerkiksi vuosia sitten tapahtunut nilkan murtuma voi olla syynä pitkäaikaiselle selkäkivulle tai jopa olkapään liikehäiriölle?

Kyllä, ihmiskeho pyrkii jatkuvasti tasapainottamaan kehon epäsymmetriaa korjaamalla tai kompensoimalla itse itseään - välillä huonolla menestyksellä. Hoitamatta jääneet alaraajavaivat voivat aiheuttaa toistuvien kuormitusten myötä uusia virhemalleja, jotka pitkittyessään voivat tuoda mukanaan mitä erikoisempiakin vaivoja.

Mitä alaraajafysioterapia on?

Alaraajafysioterapian avulla pyritään ennaltaehkäisemään lonkan, polven tai jalkaterän kiputilojen ja virheasentojen syntymistä ja hoitamaan jo syntyneitä vaivoja. Vastaanotolla pyritään taustatietojen, haastattelun ja tutkimisen avulla kartoittamaan mahdollisilla kiputiloille tai virheasennoille syy, jota lähdetään hoitamaan fysioterapeuttisin keinoin kuten terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen terapian tai tukipohjallisten avulla. Tavoitteena on löytää asiakkaalle työkaluja arkeen, jolloin hän pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan kuntoutusprosessiin.

Vastaanotolla alaraajoista tutkitaan kuormitettuna ja kuormittamattomassa tilassa mahdolliset lihaskireydet, lihastasapaino, nivelten liikelaajuudet, luiset poikkeavuudet, muiden nivelten virheasennot ja luiset linjaukset. Erityistä huomiota kiinnitetään jalkineisiin ja oikeaan kävely- ja juoksutekniikkaan.

FootCare-pohjalliset

Yksilöllisesti valmistetut FootCare –erikoispohjalliset ovat kotimaisia, hoitavia pohjallisia. Ne valmistetaan alaraajaskannerilla saatujen tarkkojen mittojen sekä alaraajatutkimuksessa tehtyjen havaintojen ja tutkimusten pohjalta asiakkaan yksilöllisiä tarpeita varten. Syy pohjallisten tarpeelle voi olla esimerkiksi perussairaus, kuten reuma tai diabetes, tuki- ja liikuntaelinten vaiva, jalkakipu tai työelämässä tarvittavat turvakengät.

Pohjallisia tehdään niin lapsiasiakkaille kuin työikäisille, senioreille tai urheilijoillekin.

Yksilölliset ja lääkinnälliset FootCare® -tukipohjalliset auttavat mm.

  • Poistamaan kipuja
  • Tasapainottamaan jalkaterän kuormitusta
  • Jalan virheasentojen korjaamisessa
  • Ehkäisemään lihasten väsymistä
  • Ehkäisemään asentovirheiden syntymistä alaraajojennivelissä ja rakenteissa
  • Vähentämään kuormituskipuja jalkapohjissa ja lisäämään iskunvaimennusta

Apua alaraajafysioterapiasta

Alaraajafysioterapia on alaraajojen ja jalkaterien toimintahäiriöiden tutkimista, kuntouttamista ja korjaamista. Alaraajafysioterapiaan voi hakeutua jo olemassa olevien alaraaja- tai selkäoireiden vuoksi tai ennaltaehkäisevässä mielessä.

Tutustu tarkemmin alaraajafysioterapiaan

FootCare®-erikoispohjallinen

FootCare®-pohjallinen on Suomessa kehitetty ja valmistettu, hoitava ja yksilöllinen erikoispohjallinen. Pohjalliset valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan mittojen ja tarpeiden mukaan jalkavaivojen ennalta ehkäisyyn ja niiden poistamiseen.

Lue lisää

Miten alaraajafysioterapiaan erikoistuneelle fysioterapeutille pääsee?

Alaraajafysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle voit tulla itsemaksavana asiakkaana ilman lähetettä, lääkärin lähetteellä, palvelusetelin kanssa tai maksusitoumuksella. Varaa aika asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Varaa aika alaraajafysioterapiaan