Kun liikunnasta tulee pakko

FysioterapiaPsykofyysinen fysioterapia

Liikunnalla tiedetään olevan useita positiivisia vaikutuksia terveyteen. Mikäli liikunnan tavoitteena on syötyjen kaloreiden polttaminen, vartalon muodon tai painon huomattava muokkaaminen, voi liikunta vaikuttaa terveyteen haitallisesti.

Pakonomaista liikunnan tarvetta voivat ylläpitää monenlaiset tekijät, kuten voimakas kilpailuhenkisyys, perfektionismi ja ongelmat tunteiden säätelyssä. Liikunnan määrän voimakas lisääntyminen voi myös olla syömishäiriön oire. Etenkin liikuntalajit, joissa paino vaikuttaa suorituskykyyn, voivat olla riski syömishäiriöön sairastumiselle.

Toisaalta tarkoituksenmukaisen liikuntasuhteen löytäminen voi tyynnyttää stressiä ja ahdistuneisuutta sekä tukea sopeutumista erilaisiin muutoksiin. Liike itsessään voi aiheuttaa miellyttäviä kokemuksia, lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarjota rentouttavia hetkiä.

Epätarkoituksenmukaiseen liikuntasuhteeseen voi kuulua vaikeutta kuunnella kehon kipuviestejä, ylirasitusta ja alipalautumista, pakonomaisuutta, kaloreiden polttamista liikunnalla, vaikeutta sietää hankalia tunteita ja haastetta olla avoin liikunnan määrästä ja intensiteetistä. Liikunnasta voi myös muodostua keino ansaita ruokaa tai lepoa.

Apua psykofyysisestä fysioterapiasta

Asiakas voi saada yksilöllistä apua oman liikuntasuhteensa tarkasteluun psykofyysisestä fysioterapiasta. Kuntoutuksessa voidaan arvioida sopivaa ajankohtaa palata liikunnan pariin, aloittaa liikunta sekä etsiä sopivia tapoja liikkua.

Asiakas voi psykofyysisen fysioterapeutin tuella tutkia liikunnan ja levon tasapainoa, saada tukea haitallisista toimintatavoista luopumiseen ja löytää tilalle tarkoituksenmukaisempia tapoja tunnistaa liikkumisen motiiveja. Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakas voi vahvistaa kehon ja mielen kuuntelua sekä omaa myönteistä kehotietoisuutta, tutustua voimavaroja lisäävään tapaan liikkua sekä muuttaa käsitystä itsestään liikkujana.

Tarkastele suhdettasi liikuntaan

Mitä ajatuksia ja tunteita liikunta sinussa herättää?

Mitä liikunta sinulle merkitsee?

Millainen liikunta tyynnyttää sinua ja tarjoaa miellyttäviä kehollisia kokemuksia?

Mitä minussa tapahtuu kun et pääse jostain syystä liikkumaan?

Mitä ajatuksia sinulla on levosta?

Kirjoittajat:

Kirsi Tuomi, psykofyysinen fysioterapeutti

Jenni Aittakallio, psykofyysinen fysioterapeutti


Miten psykofyysiseen fysioterapiaan pääsee

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle voit tulla itsemaksavana asiakkaana ilman lähetettä, lääkärin lähetteellä, palvelusetelin kanssa tai maksusitoumuksella. Varaa aika asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Tutustu psykofyysiseen fysioterapiaan