lapsi etäterapiassa

Miksi puheterapeutin kannattaisi kokeilla etäpuheterapiaa?

Puheterapia

Palataan taas etäpuheterapian pariin. Olet ehkä lukenut joulukuussa 2018 ilmestyneen ensimmäisen blogitekstini omista kokemuksistani ja etäterapian alkuvaiheista Coronarialla.

Etäpuheterapiapalveluiden tarve on korostunut monella paikkakunnalla muun muassa pitkäaikaisen puheterapeuttipulan vuoksi. Nyt kerronkin, miksi puheterapeuttien kannattaa tutustua etäpuheterapian mahdollisuuksiin ja ainakin kokeilla sitä.

Etäpuheterapian avulla voidaan tarjota palveluja paikkakunnille, joissa on vuosien jonot terapiaan. Niinpä terapiaan pääsevä asiakas perheineen osaa varmasti arvostaa puheterapiajaksoa ja on motivoitunut harjoittelemaan.

Etäpuheterapia mahdollistaa sen, että puheterapeutti voi ottaa helposti sellaisia asiakkaita, joiden terapian toteutukseen on eniten perehtynyt, esimerkiksi afaatikkoja, luki-asiakkaita, änkyttäviä tai artikulaatioasiakkaita. Tämä onnistuu etenkin, jos voi ottaa asiakkaita laajoilta alueilta, ja mikäli osaa mainostaa erikoisosaamistaan.

Terapeutin ajomatkojen poisjäänti tuo joustavuutta

Puheterapeutin työ on usein liikkuvaa ja voi vaatia päivittäin pitkienkin matkojen ajamista autolla. Etäpuheterapian toteutuksessa ajomatkojen väsyttävyys, vaarat, matkan kulut ja matka-aika jäävät pois. Työpäivät yhdellä paikkakunnalla voivat sopia hyvin esimerkiksi puheterapeutille, jolla on pieniä lapsia.

Autoa etäpuheterapeutti ei välttämättä tarvitse työntekoon ollenkaan, mikä tekee etäpuheterapian toteutuksesta ympäristöystävällistä.

Myös päivän rytmitys voi onnistua paremmin omien toiveiden mukaan, sillä etäterapioita voi pitää helposti tiiviisti peräkkäin tai vielä virka-ajan jälkeen.

Coronarialla puheterapeutti voi toteuttaa etäterapiaa kotoaan tai Coronarian toimipisteistä käsin. Yritys hankkii ja huolehtii laitteistosta ja verkosta, jolloin ne ovat paremmat kuin useimpien työ- tai kotivälineet. Kun etäpuheterapiaa tekee etätyönä, tuo se huomattavasti joustavuutta työn arkeen.

Etäpuheterapiassa puheterapeutti säästyy siltä, että työskentelypiste ja auto olisi täynnä terapiamateriaalia. Suurin osa terapiamateriaalista on sähköisessä muodossa, ja vuosien mittaan sitä kertyy paljon. Mikä tahansa skannattu sivu ei kuitenkaan käy etäterapian näytöllä jaettavaksi.

Puheterapeutin työssä altistuu usein monenlaisille infektioille, kun liikutaan esimerkiksi kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Etäpuheterapiassa nämä Infektiot ja mahdolliset uhkaavat asiakastilanteet voi pääosin unohtaa.

Läheiset mukana etäterapiassa

Etäpuheterapiassa puheterapeutti on asiakkaan kanssa pääosan ajasta kasvokkain. Asiakas näkee esimerkiksi ääntämismallin ja lisäksi omat suun liikkeensä koko ajan. Liikutettavalla kameralla pystytään kuvaamaan tarkasti suun liikkeet aivan läheltä. Niin lähelle asiakas ei useinkaan päästä kurkistelemaan lähiterapiassa. Tarvittaessa voidaan käyttää laadukkaita kuulokkeita ja mikrofonia, jolloin äänteiden laadun kuuleminen tarkentuu huomattavasti.

Riippuen etäpuheterapiassa käytetystä ohjelmistosta voi esimerkiksi koulussa etäpuheterapiaa saavan oppilaan vanhempi liittyä terapiatuokioon kotoa omalta koneeltaan. Jos vanhemmat tai esimerkiksi aikuisasiakkaan puoliso tai aikuiset lapset ovat säännöllisesti mukana terapiatilanteessa, he oivaltavat puheterapian tavoitteet ja saavat myös vinkkejä, miten voisivat toimia arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla. Vuorovaikutus asiakkaan läheisten kanssa voi olla hyvin intensiivistä.

Monta syytä kokeilla etäpuheterapiaa

Coronarialla etäpuheterapiassa asiakkaan tukena on yleensä etäavustajamme, joka on tähän perehdytetty ja palkattu työntekijä. Puheterapeutti toteuttaa terapian videovälitteisesti, ja avustaja varmistaa paikan päällä terapian sujuvuuden kaikin puolin.

Yhteistyö puheterapeutin ja avustajan välillä on todella hedelmällistä. Kun terapiakerta ja sen kokemukset jaetaan avustajan kanssa, voi häneltä saada paljon tukea ja ideoita terapian toteutukseen, eikä työ ole koskaan yksinäistä. Avustaja mahdollistaa myös riittävän tuen asiakkaalle terapiatilanteessa esimerkiksi siirtymätilanteissa tai kun terapeutti ja vanhempi keskustelevat. Useita harjoituksia voidaan tehdä kolmistaan, mikä mahdollistaa ikään kuin ryhmäharjoittelun ja muutenkin asiakkaalle erilaisten roolien kokeilun.

Puheterapeutti, jolle istuminen ei jostain syystä sovi, voi toteuttaa koko terapian seisaaltaan, ja on silti kasvokkain asiakkaan kanssa. Tämä olisi varmasti meille jokaiselle terveellisempää kuin jatkuva istuminen.

Itse olen tyytyväinen teknisen ymmärrykseni pienestä lisääntymisestä, minkä johdosta olen muun muassa alkanut ymmärtää omien kouluikäisten lasteni puheita, joissa on välillä vilahdellut outoja ilmauksia kuten ping tai speed test.

Toivottavasti innostuit tai ainakin ymmärrät nyt paremmin etäterapian tuomat mahdollisuudet! Seuraavissa teksteissäni avataan näkökulmia avustajan ja asiakasperheen näkökulmiin.