Mies auttaa iäkästä naista ulkona sauvakävelyllä syksyllä.

Ikäihmisten palvelut

Posiolla ikäihmisten palveluiden lähtökohtana on tukea ikääntyneen omia voimavaroja ja osallistumista. Tavoitteena on ensisijaisesti tukea kotona asuvia ja yli 65-vuotiaita elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kun asiakkaan omat voimavarat ikääntyessä heikentyvät, tuetaan häntä erilaisten kotiin annettavien palveluiden avulla, jotta hän voi elää ja asua hyvän elämän kotona mahdollisimman pitkään. Kun voimavarat kotona asumiseen eivät enää riitä, voi vaihtoehtona olla hakeutuminen ikäihmisten palveluasumiseen. Ikäihmisten palvelut perustuvat lainsäädäntöön, sekä ikäihmisten palveluiden laatusuositukseen.