Isä ja kaksi tyttöä kävelemässä metsässä kesällä puolivartalokuvassa.

Terapiapalvelut

Posion kuntalaisilla on tarvittaessa mahdollisuus laadukkaisiin puhe- ja toimintaterapeutin sekä psykologin palveluihin. Terapiaan hakeudutaan lähetteellä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Yhteystiedot

Anne-Mari Säkkinen
Lastenneuvola, kouluterveydenhoitaja
Puh. 040 801 2307
Soittoaika: arkisin klo. 11.15-12.15
anne-mari.sakkinen@coronaria.fi

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa ja lieventää puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Lue lisää puheterapiasta täältä.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on terapiamuoto, jonka tavoitteena on tukea, edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia, jotta ne mahdollistaisivat hänen osallistumisensa arjen toimintoihin ja itselleen tärkeisiin asioihin. Lue lisää toimintaterapiasta täältä.

Psykologipalvelut

Psykologi työskentelee ihmisen käyttäytymisen, tunne-elämän, ajattelun ja oppimisen ilmiöiden parissa. Hän arvioi asiakkaan elämäntilannetta, tekee psykologisia tutkimuksia, osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun sekä antaa hoitosuosituksia. Psykologi tekee ennaltaehkäisevää työtä tukien asiakasta elämän kriiseissä ja henkiseen hyvinvointiin liittyvissä huolissa sekä auttaa diagnosoitujen psyykkisten vaikeuksien hoidossa. Hän tekee moniammatillista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun, kanssa. Lue lisää psykologipalveluista täältä