Vaaleahiuksinen nuori nainen ja vanhempi nainen hymyilevät päät vierekkäin. He ovat ulkona kesällä.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.

Yhteystiedot

Elina Ruokamo
sosionomi
p. 040 8012 340
elina.ruokamo@coronaria.fi  

Katso täältä Posion kunnan sosiaalityöntekijät

Kun perheessä herää kysymys mahdollisesta omaishoitotilanteesta, ota yhteyttä ja kysy mahdollisuuksista saada apua ja tukea.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista.

Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Hoidettavalle omaishoidon tuki sisältää hoidon, hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut. Omaishoitajalle tukeen sisältyy hoitopalkkio, vapaa, jos hoito on sitovaa, eläke- ja tapaturmavakuutus ja sosiaalipalvelut.