Kehitysvammainen nainen puhaltaa voikukasta hahtuvia.

Erityistä tukea tarvitsevien asumispalvelut

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalvelumme Kuukkeli ja Kanerva tarjoavat turvallista ja osallistavaa arkea kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.  Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista, osallistavaa arkea. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa läsnäoloa. Turvallisuus tarkoittaa kodeissamme jokaisen oman mielipiteen arvostamista ja kokemusta mm. turvallisesta asuinympäristöstä ja asiakasta kunnioittavasta henkilökunnasta.

Yhteystiedot

Veli-Matti Hautala
Palveluesihenkilö
p. 040 8307 603
veli-matti.hautala@coronaria.fi

Ryhmäkoti Kuukkeli
Aholantie 23, 97900 Posio
kuukkeli@coronaria.fi
Ohjaajat p. 040 8012 389

Ryhmäkoti Kanerva
Sairaalantie 2i, 97900 Posio
kanerva@coronaria.fi
Ohjaajat, p. 040 8012 315