Naislääkäri ja miesasiakas keskustelevat kotisairaalassa.

Kotiin tuotavat palvelut

Coronaria tukee Posiolla kotipalvelun ja kotisairaanhoidon avulla ikäihmisten, vammaisten, mielenterveysasiakkaiden ja sairaiden kotona selviytymistä ja hoitoa.

Yhteystiedot

Satu Määttä
Palveluvastaava
p. 040 8307 645
satu.maatta@coronaria.fi

Yöpäivystys
p. 040 8012 342

Livon tiimi
Sairaanhoitaja p. 040 8012347
Lähihoitajat p. 040 8012 343 (7-21)

Kitkan tiimi 1, taajama
Sairaanhoitaja p. 040 801 2348
Lähihoitajat p. 040 8012 342 (7-21)

Kitkan tiimi 2, Pohjois-Posio, sivukylät
Sairaanhoitaja p. 040 801 2397
Lähihoitajat p. 040 8012 342 (7-21)

Valkaman tiimi
Sairaanhoitaja p. 040 8012 346
Lähihoitajat p. 040 8012 344 (7-21)

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tavoitteena on tukea sairaan henkilön kotona selviytymistä, helpottaa sairaalasta kotiutumista ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.

Kotipalvelu

Kotipalvelumme työntekijät ottavat osaa asiakkaan arkeen kiireettömästi, ystävällisesti ja asiakkaan omaa toimintakykyä tukien. Kotipalveluun kuuluu mm. päivittäisissä toimissa tarvittava apu (pukeutuminen, peseytyminen ym.), avustaminen ruokailussa, kotona toteutettavat sairaanhoidolliset tehtävät (mm. haavan hoidot), ateriapalvelut, avustaminen lääkityksestä huolehtimisessa ja turvapuhelinhälytyksiin vastaaminen.

henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain nojalla myönnettävä etuus. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa asiakasta omien valintojensa toteuttamisessa. Avustaminen voi olla esimerkiksi asiointiapua kaupassa tai harrastuksissa. Henkilökohtainen apu ei ole sairaanhoitoa, hoito- tai hoivatyötä tai tavanomaista kotitaloustyötä. Avustamisen tarve määritellään viranomaispäätöksen perusteella ja työnkuva rakennetaan yksilöllisesti avustettavan kanssa.

Lisätietoja henkilökohtaisesta avusta Lapha Posion sosiaalityöntekijöiltä.