Talvinen vesistömaisema, jonka edessä kasvaa heiniä ja valo heijastuu veteen.

Mielenterveyskuntoutujat

Hoivatie tuottaa Posiolla mielenterveys- ja päihdepalvelut, sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatun päivätoiminnan. Mielenterveyshäiriöstä kuntoutuminen on jatkuva henkilökohtainen prosessi, johon voi liittyä ylä- ja alamäkiä. Kuntoutumisessa tärkeää on toivo, sosiaalinen mukanaolo, selviytymistaidot arjessa, merkityksellisyyden tunne, itsetunto ja voimaantuminen.

Yhteystiedot

Anna Sironen
Palveluvastaava
Puh. 040 801 2332
anna.sironen@hoivatie.fi

Päivätoiminta
Ohjaaja
Puh. 040 801 2321

Päivätoimintaa järjestetään Posiolla Poijussa. Poiju on matalan kynnyksen kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille.

Tuettua asumista tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Koulutien tukiasunnot. Asiakkaiden toimintakykyä edistetään ja ylläpidetään ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksella ja tuella.