Naislääkäri ja naispotilas istuvat pöydän ääressä ja katsovat tietokonetta.

Terveyskeskus

Posion keskustassa sijaitseva terveyskeskus tarjoaa kuntalaisille perusterveydenhoitoa, päivystyksen ja suun terveydenhuollon. Terveyskeskuksessa on lääkärin vastaanotto, laboratorio- ja röntgenpalvelut, hammashoitola, vuodeosasto, työterveyshuolto, mielenterveystoimisto ja neuvola.

Ajanvaraus

Puh. 016 439 300
ma–pe klo 8-11

Voit jättää soittopyynnön takaisinsoittojärjestelmäämme, soitamme sinulle takaisin saman päivän aikana.

  • Kiireetön ajanvaraus lääkäreille ja hoitajille
  • Laboratoriotulosten kysely
  • Marevan-hoidon ohjeistus
  • Reseptien uusinnat
  • Spirometriat
  • Kuulontutkimukset

Yhteystiedot

POSION TERVEYSKESKUS
Sairaalantie 2A, 97900 Posio

Asla Kerola
Johtava lääkäri
P. 016 439 300
asla.kerola@coronaria.fi

Mervi Alaluusua
Toimistosihteeri
P. 040 830 7693
mervi.alaluusua@coronaria.fi

Marianne Niemelä
Palvelupäällikkö
P. 040 8012 367
marianne.niemela@coronaria.fi


Jutta Korhonen-Koskinen
Palveluvastaava, avoterveydenhuollon palvelut
P. 040 801 2328
jutta.korhonen-koskinen@coronaria.fi


Tiedonsaantioikeudet


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakas- ja potilastietoja ei anneta sivullisille ilman asiakkaan tai potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Potilastietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman suostumusta viranomaisille, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tietoja potilasasiakirjoista.

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin hänen tietojaan käytetään. Omia tietoja voi tarkastella Omakannassa.

Vanhoja tietoja voi pyytää Lapin hyvinvointialueen arkistoista siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella, tulostettavalla pdf-lomakkeella tai vapaamuotoisella pyynnöllä, joka sisältää vastaavat tiedot. Lomakkeet löydät Laphan sivuilta.

Pieni lapsi ja äiti ulkona kesällä. Lapsi katsoo kohti.

Hoitoonpääsy Posion terveyskeskuksessa 6.9.2023

Lääkärille kiireettömän ajan saa 2 viikon kuluessa

Lääkäri Toni Puttonen
Lääkäri Kunnari Hakkarainen

Hoitajat: 1-3 päivää

Suun terveydenhuolto:
Hammaslääkärille kiireettömän ajan saa noin 1 kuukauden kuluessa
Suuhygienistille 2-3 viikon kuluessa

Vastaava hammaslääkäri Pekka Ruokanen
Hammaslääkäri Juuso Kela
Suuhygienisti Soile Turtinen

Perhe- ja mielenterveyspalvelut:
Hoitajalle: 0-2 vuorokauden kuluessa

Hoitotakuu toteutuu Posiolla tällä hetkellä. Yhteyden saa terveyskeskukseen soittamalla tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Voit halutessasi jättää soittopyynnön, ja soitamme sinulle takaisin saman päivän aikana.

Hoitoon pääsyn aikarajat:

Hoitoon pääsyn aikarajat on määritelty terveydenhuoltolaissa.
Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinkunnasta riippumatta. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksessa.
Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii käyntiä terveyskeskuksessa, on sinne saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.  Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveydentila ei vaarannu.
Sairaalahoito on aloitettava tarvittaessa tutkimusten jälkeen viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.