Keltatakkinen nainen ulkoilemassa talvella auringon paisteessa.

Mielenterveystoimisto

Hoivatie tuottaa Posiolla mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatun päivätoiminnan. Lisäksi Hoivatie tuottaa koulun sosiaalityöhön koulukuraattoripalvelut. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja puuttua ajoissa mielenterveysongelmiin.

YHTEYSTIEDOT

Anna Sironen
Palveluvastaava
Puh. 040 801 2332
anna.sironen@hoivatie.fi

Piia Luokkanen
Sairaanhoitaja
Puh. 040 801 2384
piia.luokkanen@hoivatie.fi

Sari Ylisirniö
Mielenterveyshoitaja/sosiaaliohjaaja
Puh. 040 801 2385
sari.ylisirnio@hoivatie.fi

Mielenterveystoimiston palvelut

Mielenterveystoimistossa asiakkaita autetaan

  • mielenterveyden häiriöissä ja sairauksissa
  • erilaisissa elämäntilannekriiseissä
  • perheen ja parisuhteen ristiriidoissa
  • lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä pulmissa

Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös Poijun päivätoiminta.

Posiolla palvelevat psykologi, nuorisopsykiatri ja psykiatri. Yhteydenotot heihin mielenterveys- tai perheneuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Päihdepalvelut

Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdepalveluja järjestetään tarpeen mukaan. Päihteiden ongelmakäyttäjiä ohjataan tarvittaessa erityispalveluihin, joista sovitaan erikseen.