Luokkahuoneessa lapsi istuu pöydän ääressä ja vaaleahiuksinen tyttö hymyilee.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista.

YHTEYSTIEDOT

KOULUTERVEYDENHOITO

Anne-Mari Säkkinen,
Terveydenhoitaja
p. 040 801 2307
anne-mari.sakkinen@coronaria.fi
puhelinaika arkisin 11.15–12.15

KOULUKURAATTORI

Anna Sironen
Koulukuraattori
p. 040 801 2332
anna.sironen@hoivatie.fi

KOULUTERVEYDENHOITAJA

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja ja koululääkäri tapaavat koululaisia myös säännöllisten määräaikaisterveystarkastusten yhteydessä.

Kouluterveydenhoitajan luo

 • koulussa äkillisesti sairastuessa tai koulutapaturman sattuessa
 • kun terveydentilassa huolestuttaa jokin
 • kun jaksaminen huolestuttaa
 • kun tarvitsee lisätietoa syömiseen ja ravintoon liittyvistä asioista
 • kun haluaa keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
 • kun haluaa keskustella seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä
 • pitkäaikaissairauksien seurannassa.

Ajanvaraukset koululääkärille menevät kouluterveydenhoitajan kautta.

Milloin terveyskeskuksen poliklinikalle?

 • Vapaa-ajan tapaturmissa
 • Sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • Korvahuuhtelutilanteissa.

KOULUKURAATTORI

Hoivatie tuottaa Posiolla koulun sosiaalityöhön koulukuraattoripalvelut. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä ja puuttua ajoissa. Koulukuraattorin tehtävä on tukea lasten ja nuorten sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä auttaa pulmatilanteissa. Myös huoltaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos lapsi haluaa jutella aikuisen kanssa. Koulukuraattorille kuuluvat esimerkiksi koulukiusaamiseen tai kotiongelmiin liittyvät asiat.

Koulukuraattorin vastaanotto on peruskoululla pääsääntöisesti:

 • tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin

KOULUTERVEYSKYSELY

Kouluterveyskyselyssä kootaan valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä tietoa

 • nuorten elinoloista
 • kouluoloista
 • terveydestä
 • terveystottumuksista
 • terveysosaamisesta
 • oppilas- ja opiskelijahuollosta

Kouluterveyskyselyllä tuetaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä, erityisesti oppilaitosten oppilas- tai opiskelijahuollon sekä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon kehittämistä.

Perustulokset raportoidaan kouluittain niille kunnille, jotka osallistuvat kyselyn kustannuksiin. Valtakunnallisia tuloksia esitetään näiden sivujen lisäksi tutkimusraporteissa sekä vuosittain järjestettävillä Kouluterveyspäivillä ja alueellisissa työkokouksissa.