Nainen ja kaksi lasta hymyilevät sylikkäin sisätiloissa.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntalaisten toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Perhepalvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jossa tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja sekä antaa lapsiperheille varhaista tukea perheen arkeen.

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa tai pitkäaikaista