Pieni lapsi ja äiti ulkona kesällä. Lapsi katsoo kohti.

Neuvolapalvelut

Neuvolapalveluihin kuuluvat äitiysneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola, lastenneuvola ja aikuisten neuvolapalvelut. Perheillä on lisäksi mahdollisuus saada tarvittaessa maksutonta perhetyötä.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Maarit Kitkala
Muistihoitaja
puh. 040 801 2324
Soittoaika: arkisin klo. 8−9
maarit.kitkala@coronaria.fi

Maarit Tikkanen
Diabeteshoitaja, sydänpotilaat
puh. 040 801 2308
Soittoaika: ma-ke klo. 8-9
maarit.tikkanen@coronaria.fi

Diabetestarvikkeiden jako keskiviikkoisin klo. 8-9 tai klo.15-16
Diabeteshoitotarviketilaus

Anne-Mari Säkkinen
Lastenneuvola, kouluterveydenhoitaja
puh. 040 801 2307
Soittoaika: arkisin klo. 11.15−12.15
anne-mari.sakkinen@coronaria.fi

Satu Välimaa
Äitiysneuvola, ehkäisyneuvola
Terveydenhoitaja
puh. 040 830 7360
Soittoaika: ma-pe klo. 9-10
satu.valimaa@coronaria.fiNeuvolapalvelut

Neuvolapalveluihin kuuluvat äitiysneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola, lastenneuvola ja aikuisten neuvolapalvelut.

Äitiyshuollon tavoitteena on edistää sekä syntyvän lapsen että hänen vanhempiensa terveyttä ja hyvinvointia. Terveydentilan seurannan lisäksi terveydenhoitaja tukee muutoinkin perhettä uudessa elämäntilanteessa. Äitiysneuvola auttaa myös perhesuunnittelussa (=ehkäisyneuvonta). Neuvolakäyntiä varten tulee varata aika.

Lastenneuvolatoiminta tähtää lapsen kokonaiskehityksen tukemiseen ja seurantaan. Neuvolatoiminta tarkoittaa terveyden edistämistä, sairauksien ennalta ehkäisemistä ja varhaistoteamista.

Perheillä on lisäksi mahdollisuus saada tarvittaessa maksutonta perhetyötä.

Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta löytyy perhevalmennuksen tietopankki, joka tarjoaa kattavan tietopaketin raskaana oleville ja vauvaperheille.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan palvelu on maksutonta.

Äitiysneuvolan tehtäviin kuuluvat odottavan äidin ja perheen ohjaaminen, neuvominen ja valmentaminen raskauden aikana. Myös mahdollisten riskitekijöiden ja raskauden esiin tuomien sairauksien ja ongelmien havaitseminen kuuluu neuvolan tehtäviin. Isät ovat tervetulleita neuvolaan odottavan äidin kanssa.

Tavanomaisilla neuvolakäynneillä äiti punnitaan ja hänen verenpaineensa mitataan, keskustellaan kuulumisista ja voinnista, kuunnellaan sikiön sydänäänet ja otetaan virtsanäyte. Toisinaan mitataan myös hemoglobiini.

Noin 20. raskausviikosta alkaen katsotaan lantionpohjan korkeus ja n. 30. raskausviikolla aletaan seurata sikiön tarjontaa eli sitä, miten päin lapsi on kohdussa.

Lääkärille tullaan terveydenhoitajan kautta.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnittelu on kokonaisvaltaista naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistämistä ja ylläpitämistä. Perhesuunnitteluneuvola antaa tukea perhesuunnittelua ja raskaudenehkäisyä koskevissa asioissa seuraavasti:

  • neuvontaa
  • ehkäisypillerien aloitustarkastukset: seuranta ja reseptien uusinta
  • kierukat: asetukset ja seuranta
  • näytteiden otto
  • sterilisaatiolähetteet.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Perheitä tuetaan omaksumaan terveitä elintapoja, löytämään keinoja ratkaista ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä vanhempina. Tavoitteena on myös vahvistaa vanhempien voimavaroja lasten kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Alle kouluikäisten lasten terveystarkastuksista kolme on laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat.

Neuvolalääkärille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Puheterapeutille saa tarvittaessa lähetteen terveydenhoitajalta. Puheterapeutti kutsuu vastaanotolle.

INFLUENSSAROKOTUKSET

Kausi-influenssarokotteita annetaan joka vuosi marras–joulukuun ajan.